ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

Golf Quarantine กลุ่มแรกของไทยประสบความสำเร็จ ททท. เตรียมต่อยอดสู่สนามกอล์ฟที่มีความพร้อม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศความสำเร็จหลังประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Golf Quarantine (GQ) กลุ่มแรกจากสาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น จำนวน 42 คน ได้รับหนังสือรับรองการกักกันครบตามระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ กลุ่มนักกอล์ฟที่เดินทางมาในครั้งนี้ ได้เดินทางถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางสายการบิน Korean Air เส้นทาง ICN-BKK เที่ยวบิน KE 653 เวลา 19.05-23.20 น. และญี่ปุ่น จำนวน 1 คน สายการบิน ANA เส้นทาง NRT-BKK เที่ยวบิน NH805 เวลา 18.35-23.55 น. รวมจำนวน 42 คน โดยได้เข้ามาตรการกักตัว ตามข้อกำหนดของ GQ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สนามกอล์ฟ อาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดย GQ จะเป็นสถานกักกันโรคโควิด-19 รูปแบบหนึ่ง ซึ่งผ่านมติ ศบค. แล้ว โดยนักกอล์ฟจะสามารถใช้สนามกอล์ฟระหว่างการกักตัวได้  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำข้อกำหนดกลางมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ที่เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด มีเจ้าหน้าที่ของสนาม (COVID Commander) และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลคู่สัญญาเฝ้าระวังติดตามตลอด 24 ชั่วโมง ใน 3 วันแรก ห้ามนักกอล์ฟออกนอกห้องพัก จนกว่าจะได้รับการตรวจโควิด-19 และ Antibody Test จนไม่พบเชื้อ จึงจะสามารถออกรอบได้ในวันถัดไป โดยสามารถฝึกซ้อมระหว่างนักกอล์ฟในก๊วนเดียวกันได้ ห้ามปะปนกับนักกอล์ฟ  ก๊วนอื่น นักกอล์ฟต้องรับผิดชอบหยิบ ทำความสะอาดอุปกรณ์เล่นกอล์ฟ และขับรถกอล์ฟด้วยตนเอง 1 คัน/คน ไม่มีแคดดี้ติดตามตลอดระยะเวลาการกักกันโรค ส่วนมาร์แชล (ผู้ดูแลความเรียบร้อยของการเล่นเกมในสนามกอล์ฟ) จะต้องอยู่ห่างนักกอล์ฟและผู้ติดตามอย่างน้อย 2 เมตร ทั้งผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดเวลา ทั้งนี้ นักกอล์ฟที่เข้ารับการกักตัว สามารถทำกิจกรรมผ่อนคลาย เช่น ฟิตเนส สปา สระว่ายน้ำ ตามเกณฑ์ของการกักตัว และต้องปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐกำหนด เมื่อครบ 14 วันแล้ว นักกอล์ฟและผู้ติดตามสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นๆ ได้ กรณีที่นักกอล์ฟและผู้ติดตามทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด-19 หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้เจ้าหน้าที่ COVID Commander สั่งยุติกิจกรรมและรายงานข้อเท็จจริงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทันที

 

นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดสำหรับกลุ่มนักกอล์ฟและผู้ติดตามที่ต้องการเดินทางเพื่อมาตีกอล์ฟในประเทศไทย จะต้องมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง มีการนัดหมายล่วงหน้า มีหนังสือรับรองให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ (Certificate of Entry - COE) มีผลการตรวจโรคโควิด 19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง มีกรรมธรรม์ประกันภัย เมื่อมาถึงประเทศไทยผู้เข้ารับการกักตัวต้องทำการตรวจโควิด-19 ทั้งหมด 3 ครั้ง คือ Day 3 Day 9 และ Day 13 และนักกอล์ฟต้องปฏิบัติตาม SOP อย่างเคร่งครัด ภายหลังเข้ารับมาตรการกักตัวตามข้อกำหนดของ GQ อย่างเคร่งครัดและมีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ จะได้รับหนังสือรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และนักกอล์ฟจะสามารถเดินทางพำนักในประเทศไทยได้ตามระยะเวลาที่ Visa กำหนด โดยกลุ่ม GQ กลุ่มแรกวางแผนจะเดินทางต่อไปยัง สนามกอล์ฟ อาทิตยา เชียงใหม่ จังหวัดลำพูน เพื่อทำกิจกรรมกีฬาตามความสนใจต่อไป

 

จากความสำเร็จดังกล่าว ททท. จะขยายสู่ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟอื่น ๆ ที่สนใจ ทั้งนี้ มีสนามกอล์ฟที่ผ่าน SOP ในการเป็น Golf Quarantine จำนวน 5 สนาม ได้แก่ 1) ไมด้า กอล์ฟ คลับ (Mida Golf Club Kanchanaburi ) จังหวัดกาญจนบุรี (ห้องพัก 79 ห้อง) 2) เอเวอร์กรีน ฮิลส์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท (Evergreen Hills Golf Club & Resort) จังหวัดกาญจนบุรี (ห้องพัก 100 ห้อง) 3) สนามกอล์ฟบลูสตาร์กอล์ฟคอร์ส (Blue Star Golf Course) จังหวัด กาญจนบุรี (ห้องพัก 57 ห้อง) 4) สนามอาทิตยา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (Artitaya Golf & Resort) จังหวัดนครนายก (ห้องพัก 108 ห้อง) และ 5) สว่างรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับ (Sawang Resort Golf Club) จังหวัดเพชรบุรี (ห้องพัก 50 ห้อง)  อีกทั้งยังพบว่ามีกลุ่มนักธุรกิจที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย อาทิ จีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ ให้ความสนใจ GQ จำนวนมาก ททท. คาดว่า GQ จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้เป็นอย่างดี และสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทยจาก GQ ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30ล้านบาท

แสดงผล 183 ครั้ง