ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563

ประกาศความยิ่งใหญ่สู่สายตาประชาชนทั้งประเทศ หลอมรวมวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา และออกพรรษา ภาคอีสาน – ภาคใต้  เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่  วิถีไทย วิถีพุทธเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีชักพระทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 พบกับพุ่มผ้าป่า และเรือพนมพระ หนึ่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563

 

จากการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดอุบลราชธานี  ภายใต้แนวคิด “เข้าพรรษา เที่ยวงานแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ออกพรรษา เที่ยวงาน     ชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี” เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทั้งสองจังหวัด ตลอดจน เป็นการส่งเสริมแนวคิดของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว  ในการสร้างการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ วิถีไทย วิถีพุทธ ด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค จากภาคอีสานสู่ภาคใต้ และจากภาคใต้สู่ภาคอีสาน นั้น ถือได้ว่าได้รับความสำเร็จ เป็นการพลิกโฉมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมระดับชาติ ประกาศความยิ่งใหญ่งานประเพณีชักพระ “เทศกาลออกพรรษานักท่องเที่ยวต้องมาสุราษฎร์ธานี” นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ สำหรับในปีนี้มี เรือพนมพระทางน้ำ  เข้าร่วมจำนวน 6 ลำ ได้แก่ วัดชลธาร วัดบางใบไม้ วัดประสิทธาราม วัดบางขยาราม วัดแหลมทอง และวัดบางใหญ่ เรือพนมพระทางบก ที่จะชักลากจูงจากบริเวณศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยังบริเวณสะพานนริศ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) รวมทั้งสิ้น 34 ลำ ได้แก่ เรือพนมพระทางบกที่ได้รับรางวัลจากปีที่แล้วจำนวน 24 ลำ เรือพนมพระทางบกในเขตเทศบาล จำนวน 6 ลำ เรือพระที่นั่ง จำนวน 3 ลำ และรถต้นเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ลำ ส่วนเรือพนมพระ  ทางบกอีก 80 ลำ จะไปจอดรอยังบริเวณสะพานนริศ ตั้งแต่คืนวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) รวมเรือพนมพระ ทางบกในปีนี้ จำนวน 113 ลำ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความสำคัญและมีการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดงานภายใต้มาตรการการป้องกันโรค Covid – 19 “สวมหน้ากากอนามัย  ล้างมือบ่อยๆ ใช้ของส่วนตัว  เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร”

 

            วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11)

            06.00 น.         - ชักพุ่มเมือง (ศาลหลักเมือง) พุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน พุ่มประกวด ณ บริเวณศาลหลักเมือง

            07.30 น.         - ตักบาตรเรือพนมพระทางน้ำ ณ แพตลาดน้ำบ้านดอน

            08.00 น.         - ชมขบวนแห่และร่วมลากรถพนมพระ มากว่า 100 วัด

            19.00 น.         - ชมการแสดงแสง สี เสียง การชักลากพระทางน้ำ ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี

 

            วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2563

            19.00 น. เป็นต้นไป – การแสดงศิลปวัฒนธรรมหนังตะลุง ณ บริเวณสะพานนริศ

 

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม และร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ที่จะหลั่งไหลเข้ามาในช่วงเทศกาล “ออกพรรษา” วันที่ 29 กันยายน – 7 ตุลาคม 2563 นี้

แสดงผล 1280 ครั้ง