ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู ครั้งที่ 5

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง และ อำเภอแม่ทาขอเชิญคู่รักจดทะเบียนสมรสในฤดูกาลแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในกิจกรรมจดทะเบียนสมรสวันแห่งความรัก สะพานขาวทาชมภู ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานกิจกรรมสะพานขาวทาชมภู ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

แสดงผล 1485 ครั้ง