ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง-ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะเต่า ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในโครงการ The One for Nature

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR) หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผนึกกำลังร่วมกันจัดโครงการ The One for Nature เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ “Responsible tourism” และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดำเนินงานใน 3 แนวทาง คือ 1. สอดแทรกแนวคิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้อยู่ในใจของนักท่องเที่ยว และใช้กลยุทธ์สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อผลักดันให้เป็นกระแสทั่วโลกในวงกว้างด้วยช่องทางออนไลน์ 2. การจัดกิจกรรมรณรงค์ภาคสนามใน 3 พื้นที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3. การจัดกิจกรรมจัดวางวัสดุเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการัง ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานท้องถิ่น และผู้ประกอบการในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง
 

นายกฤษณะ แก้วธำรงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ททท.) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ ททท. ครบรอบ 60 ปี ในปี 2563 และในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ททท. ได้ตระหนัก และกำหนดให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญและมีโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำหรับโครงการ The One for Nature มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวความคิดที่ทุกคนคือส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สามารถปกป้องฟื้นฟู รักษาแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติได้ด้วยการท่องเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 

นายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้นำโครงการ “The One For Nature” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงฟื้นฟูปะการังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR)  ด้วยวัสดุจำลองปะการังธรรมชาติ ที่ทำโดยวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใต้ทะเล มีการออกแบบรูปลักษณ์ให้พิเศษและสามารถพัฒนาเป็นจุดดำน้ำของประเทศไทยได้ในอนาคต ทช. ซึ่งร่วมมือกับ ททท. กำหนดรูปแบบการฟื้นฟูที่ถูกต้องและพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินงานในครั้งนี้

 

สำหรับโครงการ “The One For Nature” มีนิยามคือ ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติได้ โดยเริ่มใช้กลยุทธิ์สื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อผลักดันให้เป็นกระแสทั่วโลกในวงกว้างด้วยช่องทางออนไลน์ ทั้งการใช้ Key Influencer ชาวต่างชาติ และกิจกรรมออนไลน์ผ่าน microsite เชิญชวนให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในแนวคิดแบบ Responsible Tourism รวมถึงกิจกรรมเสริมภาคสนาม ที่ 3 จังหวัดหลัก อันเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยม ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดการเริ่มติดตั้งวัสดุลงเกาะของตัวอ่อนปะการัง ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ร่วมติดตามกิจกรรมของแคมเปญ “The One For Nature” ททท. ได้ที่ www.theonefornature.com

#AmazingThailand #TheOneForNature

แสดงผล 914 ครั้ง