ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

ททท. กระตุ้นเดินทางจริง จัดแรลลี่ “ชิมช้อปใช้” เส้นทางกรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี

ททท.จัดแรลลี่รถยนต์ท่องเที่ยว นำคณะนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวออกท่องเที่ยวจับจ่ายกับมาตรการฯ ชิมช้อปใช้ เส้นทาง กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี นำเสนอภาพเดินทางและการใช้จ่ายจริงของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการฯ ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและพื้นที่เชื่อมโยง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” มีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นผ่านกลไกการท่องเที่ยว และสนับสนุนการใช้จ่ายผ่านระบบการขำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (g-Wallet) เตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสด โดยประชาชนที่สนใจลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เพื่อเข้าร่วมมาตรการโดยระบุจังหวัดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งต้องไม่ใช่จังหวัดที่ระบุในทะเบียนบ้าน และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยมีผู้สมัครลงทะเบียนเข้าร่วมในมาตรการฯ ผ่าน www.ชิมช้อปใช้.com อย่างคึกคักครบตามจำนวน 10 ล้านคนในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งโครงการชิมช้อปใช้มีผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1.7 แสนร้านค้า

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในฐานะของหนึ่งในหน่วยงานพันธมิตร มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์มาตรการฯ ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับสิทธิออกเดินทางท่องเที่ยวและใช้จ่ายจริง  กระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการในพื้นที่ที่เข้าร่วมมาตรการฯ และกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและพื้นที่เชื่อมโยง จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแรลลี่รถยนต์ท่องเที่ยว โครงการ “ชิมช้อปใช้” เส้นทางภาคกลาง กรุงเทพฯ-สมุทรสงคราม-เพชรบุรี แสดงให้เห็นถึงการตอบรับอย่างเป็นรูปธรรมของประชาชนนักท่องเที่ยวต่อการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประเภทครอบครัวที่ได้รับการยืนยันสิทธิเข้าร่วมมาตรการฯ ชิมช้อปใช้

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว ซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมในมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการชิมช้อปใช้ และได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวใช้จ่ายตามสิทธิในจังหวัดเพชรบุรี สำหรับมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการชิมช้อปใช้ ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดียิ่ง  ทั้งนี้ในส่วนต่อไปจึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนรีบออกเดินทางใช้จ่ายตามสิทธิที่ได้รับ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และขอเรียนย้ำว่านอกจากกระเป๋าแรกที่รัฐบาลใส่เงินให้ 1,000 บาทแล้ว พี่น้องประชาชนยังเติมเงินได้อีกในกระเป๋าที่สอง โดยจะได้เงิน cashback จากยอดค่าใช้จ่ายอีก 15% เงินคืนสูงสุดถึง 4,500 บาท

แสดงผล 1093 ครั้ง