ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

โครงการคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์ไทย-ภูฏาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย และบริษัทไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์สานสัมพันธ์เชื่อมโยงราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดขบวนคาราวานรถยนต์เชื่อมโยงสองราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ภายใต้แนวคิด “Connecting People of Two Kingdoms by Land” เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต ๓๐ ปี ไทย-ภูฏาน และวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน (รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี)  ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของไทย-ภูฏานในด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า และโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีความร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศภายใต้แนวคิด Two Kingdoms, One Destination

คณะคาราวานจำนวน ๒๑ คน  ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) จะเดินทางด้วยเส้นทางรถยนต์จากราชอาณาจักรไทยผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินเดีย และสิ้นสุดที่ราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผ่านเมืองต่างๆ ดังนี้

     - กรุงเทพฯ-อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ราชอาณาจักรไทย

     - เมืองตองอู-เมืองโมนยวา-เมืองตามู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

     - เมืองโกหิมา-เมืองกูวาฮาติ สาธารณรัฐอินเดีย

     - เมืองพันท์โชลลิง-เมืองทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน

 

พิธีปล่อยขบวนคาราวาน (Flag-off Ceremony) ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร อันเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญ ทั้งในด้านประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา อันเป็นรากฐานสำคัญของทั้งสองประเทศ ทั้งยังเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ภายในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเชวัง โชเฟล ดอร์จี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม ราชอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย นางแก้วใจ เผอิญโชค  แมคโดนัลด์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่ง ยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ และนายฉัททันต์ กุญชร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานด้วย 

 

           ทั้งนี้ ภายหลังจากสิ้นสุดการเดินทางของขบวนคาราวาน จะมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและภูฏาน ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ต่อไป การเดินทางของคณะคาราวานสามารถติดตามได้ทางช่องทาง www.thailandbhutantourism.com โดยจะสร้างการรับรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและภูฏานทางบก ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ

 

แสดงผล 427 ครั้ง