ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

เทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” คึกคักทั่วไทย ส่งต่อถึง “วันไหล” เที่ยวต่อได้ถึงปลายเดือนเมษา

ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ตามประเพณีที่สืบทอดกันมานั้น คนไทยใช้ “น้ำ” เป็นองค์ประกอบหลักในช่วงพิธีการต่างๆ ของสงกรานต์ เช่น ใช้น้ำในพิธีดำหัวเพื่อขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ใช้รดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ ซึ่งในโอกาสต้อนรับศักราชใหม่แบบไทยนี้ ยังมีกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน อาทิ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทราย และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมอีกด้วย ทั้งยังถือเป็นโอกาสที่ชุมชนจะได้ช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ ให้กลับมาสวยงามดังเดิม

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งเสริมให้ประเพณีสงกรานต์เป็นเทศกาลระดับโลก (World Event) มาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะเป็นประเพณีมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นแล้วยังมีการเล่นน้ำที่มีความสนุกสนานและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้ จึงมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเล่นน้ำสงกรานต์เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2562 นี้ มีการจัดงานสงกรานต์ทั่วประเทศ โดยมีพื้นที่ที่ ททท. จัดงานและสนับสนุนการจัดงานกระจายไปทั่วประเทศ โดยยังเน้นที่เมืองรองและเมืองหลักที่มีประเพณีสงกรานต์ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและมีความสนุกสนาน รวม 15 พื้นที่ ได้แก่  จังหวัดตาก มุกดาหาร ระนอง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ชลบุรี สุโขทัย เชียงใหม่ ลำปาง นครพนม หนองคาย ภูเก็ต และจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังมีการจัดงานโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่นต่างๆ อีกมากมาย สร้างความคึกคักและความชุ่มฉ่ำให้กับประชาชนผู้ร่วมงานได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว 3.27 ล้านคน-ครั้ง (+3%)  สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 11,841 ล้านบาท (+7%) ในขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ มีการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์  543,300 คน (+8%) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 10,229 ล้านบาท (+14%)  รวมเป็นรายได้ 22,070 ล้านบาท (+15%)

          สำหรับเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ มีการจัดงานต่อเนื่องในอีกหลายพื้นที่ อาทิ วันไหลพัทยา-นาเกลือ ณ ชายหาดพัทยา งานประเพณีสงกรานต์มาบตาพุด จังหวัดระยอง ณ วัดมาบตาพุด งานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ ยังมีงานสงกรานต์ที่มีการจัดงานในช่วงปลายเดือนเมษายน ได้แก่ งานประเพณีสงกรานต์ในวันที่ 26 เมษายน 2562 งานประเพณีวันไหล ชื่นฉ่ำถ้วนหน้า เมษาศุกร์สุดท้าย สูดปรายบูรพา ณ สามแยกไฟแดงแหลมงอบ ประภาคารแหลมงอบและวัดแหลมงอบ และงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ซึ่งมีการจัด 4 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 14, 19, 27 เมษายน และ 3 พฤษภาคม 2562  นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปร่วมงานได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1672 เพื่อนร่วมทาง

แสดงผล 1630 ครั้ง