ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ชวนคนไทยเที่ยวไทยช่วงหยุดยาวสงกรานต์ ร่วมงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562” คาดเงินสะพัดกว่า 2 หมื่นล้าน

วันนี้ (4 เมษายน 2562) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. และนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ร่วมกันแถลงข่าวเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562” มุ่งเน้นสืบสานประเพณีอันดีงาม กระจายนักท่องเที่ยวและเชื่อมโยงจากเมืองหลักสู่เมืองรอง คาดเงินสะพัดช่วงสงกรานต์ รวม 20,980 ล้านบาท เพิ่ม 10% จากปีก่อน ณ อาคาร ททท.

            นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 นี้ ททท. ได้ส่งเสริมการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ กระจายไปทั่วประเทศ โดยยังเน้นที่เมืองรองและเมืองหลักที่มีประเพณีสงกรานต์ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและมีความสนุกสนาน รวม 15 พื้นที่ ทั้งนี้ ททท. กำหนดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ขึ้นใน 3 จังหวัดเมืองรอง ได้แก่ งานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 Amazing Songkran 2019@ Tak “ศรัทธาสองแผ่นดิน” ณ วัดไทยวัฒนาราม และสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก งานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Fun & Fin Festival 2019 ณ หาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และงานสงกรานต์น้ำแร่ ณ หน้าเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง นอกจากนี้ ยังมีอีก 12 พื้นที่ที่ ททท. สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา

          

           นายนพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวถึงการจัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและระนองว่า ททท. ได้ดึงเอกลักษณ์ด้านพื้นที่และทรัพยากรมานำเสนอในการจัดงาน จังหวัดมุกดาหาร ใช้ชื่องาน “เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Fun & Fin Festival 2019” ระหว่างวันที่ 12–16 เมษายน 2562 ณ หาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ ประกอบด้วยการจัดประติมากรรมทรายสื่อถึงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค ได้แก่ ประติมากรรมทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์และองค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช จังหวัดมุกดาหาร ประติมากรรมทรายภาคเหนือ คือ พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ประติมากรรมทรายภาคกลาง คือ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี ประติมากรรมทรายภาคตะวันออก คือ ผีเสื้อสมุทร จังหวัดระยอง รายล้อมด้วยผลไม้นานาชนิด (ต้อนรับฤดูกาลผลไม้) และประติมากรรมทรายภาคใต้ คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังมีโซน Cool-Isan นำเสนออุโมงค์น้ำ อุโมงค์ร่ม เป็นต้น  ส่วนการจัดงานพื้นที่จังหวัดระนอง ใช้ชื่องาน “สงกรานต์น้ำแร่ จังหวัดระนอง” ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 ณ ถนนเพิ่มผล หน้าเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อุโมงค์น้ำแร่ ปลุกเสกน้ำแร่เพื่อความเป็นสิริมงคล ชิมอาหารถิ่น ทดลองทำผัดหมี่โบราณ นำเสนอเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานเสมือนได้อาบน้ำแร่พร้อม ๆ กับการฉลองเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งไม่เหมือนที่ใดในประเทศไทย

 

              นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติมว่า นอกจากจังหวัดมุกดาหารและระนองแล้ว ททท. ยังได้จัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมไทยและเมียนมา ภายใต้ชื่องาน เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 Amazing Songkran 2019 @ Tak “ศรัทธาสองแผ่นดิน”วันที่ 12–14 เมษายน 2562 ณ วัดไทยวัฒนาราม และสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการนำเสนอความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมท้องถิ่นของสองประเทศ คือ วัฒนธรรมไทใหญ่กับวัฒนธรรมไทย-แม่สอด ผ่านการจำลองบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์โดยผสมผสาน 2 วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เน้นตกแต่งบรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทใหญ่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่วิจิตรของวัดไทย ประกอบด้วยกิจกรรม สรงน้ำพระสำคัญ ก่อเจดีย์ทราย ขบวนแห่สงกรานต์ ทดลองทำโคมไทใหญ่ โคมล้านนา และชมวิถีชนเผ่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ ททท. สนับสนุนการจัดงาน
ในอีก 12 พื้นที่  ได้แก่

1.  งานสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

     = งาน “ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์” ปีที่ 77 พุทธศักราช 2562

วันที่

:

13-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ

     = งาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก”

วันที่

:

13-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

สยามสแควร์ เขตปทุมวัน

     = The ICONIC Songkran Festival 2019 at ICONSIAM

วันที่

:

12-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

ลานด้านหน้า ICONSIAM และพื้นที่รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1F

        = SUMMER REPUBLIC 2019

วันที่

:

9-16 เมษายน 2562

   สถานที่

:

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

2. สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่

:

19–21 เมษายน 2562

   สถานที่

:

หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

3. งานประเพณีเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุโขทัย ประจำปี 2562 “สงกรานต์สุโขทัย เที่ยวได้ครึ่งเดือน”

     = งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว

วันที่

:

7 เมษายน 2562

   สถานที่

:

วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

 

     = งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย

วันที่

:

8–12  เมษายน 2562

   สถานที่

:

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย   

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

     = งานประเพณีสงกรานต์ และ เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก

วันที่

:

11-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อำเภอสวรรคโลก

    = งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย

วันที่

:

12-14 เมษายน 2562   

   สถานที่

:

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 

     = งานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย

วันที่

:

12-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

เมืองสุโขทัยและสวนสาธารณะริมแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย

 

        = งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง

วันที่

:

17-19 เมษายน 2562

   สถานที่

:

บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

4. งานประเพณีสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

:

12-16 เมษายน 2562

   สถานที่

:

บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์/ข่วงท่าแพ/วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

5. งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง

วันที่

:

9–13  เมษายน 2562

   สถานที่

:

ข่วงนคร สวนสาธารณะเขลางค์นคร ถนนท่าคราวน้อย และหน้าร้านเยื้อนสยาม สามแยกเก๊าจาว จังหวัดลำปาง

6. เทศกาลสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ปี 2562 จังหวัดนครพนม

วันที่

:

13-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

บริเวณริมแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

 

7. สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     = สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง

วันที่

:

13-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

ถนนศรีสรรเพชญ์ หน้าอาคารเรือนไทย สำนักงาน ททท.พระนครศรีอยุธยา

  •      

        = ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญ“แห่หงส์ ธงตะขาบ”

วันที่

:

14 เมษายน 2562

   สถานที่

:

วัดทองบ่อ  ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

     = ปีใหม่สงกรานต์สระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่

:

13-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี      

 

     = สงกรานต์มันส์สากสระบุรี

วันที่

:

12-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

ตลาดจตุจักรสระบุรี จังหวัดสระบุรี

       

        = งานประเพณีสงกรานต์ “สืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน ตลาดน้ำดาวเรือง จังหวัดสระบุรี

วันที่

:

13-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

ตลาดน้ำดาวเรือง จังหวัดสระบุรี

8. ประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2562 จังหวัดหนองคาย

วันที่

:

12-18 เมษายน 2562

   สถานที่

:

ถนนเจนจบ ลานน้ำพุพญานาค ถนนประจักษ์ศิลปาคม และวัดโพธิ์ชัย     

(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

9.  ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี

วันที่

:

16-17 เมษายน 2562

   สถานที่

:

หาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

10. งานสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

     =  Songkran : The Water Festival on the Beach

วันที่

:

11-13 เมษายน 2562

   สถานที่

:

บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

     =  สงกรานต์โนแอล 2019 (Songkran No L) จังหวัดภูเก็ต

วันที่

:

13 เมษายน 2562

   สถานที่

:

ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

        =  Water Festival 2019 : อยู่เย็น เป็นสุข

วันที่

:

14-15 เมษายน 2562

   สถานที่

:

ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต

11. ประเพณีสงกรานต์ และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา

 
แสดงผล 1504 ครั้ง