ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. ขอนแก่น ชวนสัมผัสเสน่ห์ไหมมัดหมี่ลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่นในงานเทศกาลไหมนานาชาติ

            ททท. ขอนแก่น ชวนสัมผัสเสน่ห์ไหมมัดหมี่ลายผ้าประจำจังหวัดขอนแก่นในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด​ขอนแก่น นครแห่งผ้าไหมมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงเรื่องลวดลายผ้าอันวิจิตร และมีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรมประเพณีของภาคอีสาน ในปี ๒๕๖๑ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ หรืองานไหมขอนแก่น โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ ๔๐ ของการจัดงาน และปีที่ ๖ ของการยกระดับงานสู่ความเป็นนานาชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยกำหนดจัดให้มีการแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง (GMS) การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเดินแฟชั่นผ้าไหม จัดให้มีการประกวดผ้าไหมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการผลิตผ้าไหม การประกวดนางงามไหมขอนแก่น ภายในคุ้มวัฒนธรรมยังคงจัดให้มีพิธีผูกเสี่ยว ซึ่งคำว่า “เสี่ยว” หมายถึง มิตรแท้ ที่มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน การผูกเป็นมิตรกันของคู่เสี่ยวจึงเป็นพิธีที่ดีงามก่อให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในชุมชน ตลอดจนการออกร้านธารากาชาดและสลากกาชาดสมนาคุณเพื่อจัดหารายได้สำหรับการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกาชาดจังหวัดขอนแก่น และอีกหนึ่งความพิเศษของปีนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศลายผ้าไหมประจำจังหวัด คือ ลาย “แคนแก่นคูน” (KAN KAEN KOON) ซึ่งรวบรวมลายผ้าทั้งหมด ๗ ลาย ได้แก่ ลายแคน หมายถึง สัญลักษณ์แทนความเจริญและสนุกสนาน ลายดอกคูณ หมายถึง ดอกไม้ประจำจังหวัดขอนแก่น ลายพานบายศรี  หมายถึง มิตรภาพ ประเพณีการผูกเสี่ยว ลายขอ หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของขอนแก่น ลายโคม หมายถึงภูมิปัญญา วัฒนธรรมของชาวขอนแก่น ลายกง หมายถึง อาณาเขตที่ได้รับการรักษาให้มั่นคง ปลอดภัย ลายหมากจับ หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ของชาวขอนแก่น ซึ่งการมีลายผ้าประจำจังหวัดจะเป็นการสร้างภาพจำให้กับผ้าไหมมัดหมี่ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของนครขอนแก่นได้เป็นอย่างดี
           นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาเดียวกับการจัดงานเทศกาลไหมฯขอนแก่นครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมระดับนานาชาติ PATA Destination Marketing Forum 2018 ในระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Pacific Asia Travel Association-PATA) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมี delegates ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมการประชุมกว่า ๒๐๐ คน จาก ๒๖ ประเทศ ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดี ในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

             ททท. เชื่อว่าเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมประเพณีของขอนแก่นจะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เป็นอย่างดีผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่จังหวัดขอนแก่นมีกิจกรรมระดับนานาชาติทั้ง ๒ งาน ถือเป็นแม่เหล็กในการดึงให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่เมืองหลักขอนแก่น และนอกจากนี้ยังคาดหวังให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงไปยังพื้นที่เมืองรอง ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดย กลุ่มสารสนเทศการตลาด จึงได้ร่วมสร้างสีสันภายในงานไหมขอนแก่นในครั้งนี้ โดยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ Mobile Application “Trippointz” ซึ่งนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวผ่านระบบการจองบัตรโดยสารและที่พักต่างๆ เพื่อเป็นการขยายฐานการรับรู้ข้อมูลและกิจกรรมทางการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ผ่านกิจกรรมรับแต้มสะสมจากการเดินทางและนำคะแนนสะสมแลกรับของที่ระลึก หรือบัตรโดยสารเครื่องบินฟรี โดย ททท.คาดหวังว่าการออกบูธประชาสัมพันธ์ Application “Trippointz” ภายในงานไหมขอนแก่นนี้ จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปยังเมืองรองและชุมชนโดยรอบจังหวัดขอนแก่นเพิ่มมากขึ้น ททท.สำนักงานขอนแก่นจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ไหมมัดหมี่ลายประจำจังหวัดขอนแก่นและไหมนานาชาติ สืบสานประเพณีผูกเสี่ยว กิจกรรมการออกร้านธารากาชาด ในระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น พร้อมทั้งออกเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนขอนแก่นและพื้นที่ท่องเที่ยวรองอื่นๆ ของไทย

 

             ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔ – ๕ ทุกวันในเวลาราชการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวได้ทาง www.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice  และ  Twitter / Instagram : @tatkhonkaen

แสดงผล 645 ครั้ง