ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

ททท. จัดพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย “ลองมอง...เมืองรอง” อวดมุมมอง“เมืองรอง ไม่เป็นรองใคร”

บ่ายวันนี้ (7 กันยายน 2561) นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนางสาวสุปราณี ป้องปัด ผู้อำนวยการฝ่ายบริการการตลาด ททท. ร่วมกันเป็นประธานและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “ลองมอง...เมืองรอง” ซึ่งเป็นการนำโครงการท้าเที่ยวข้ามภาค มาสร้างเป็นกิจกรรมให้เกิดการรับรู้และการเดินทางในนักท่องเที่ยวกลุ่ม Gen Y ที่ชื่นชอบการเดินทางเพื่อถ่ายภาพ กำหนดกติกาท้าถ่ายภาพข้ามภาคในเมืองรอง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร ททท.

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “ลองมอง .. เมืองรอง” เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว โดยนำโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคและ Amazing Thailand Go Local มาสร้างสรรค์เป็นกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภูมิภาคใน 55 เมืองรอง ได้สัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่น และเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่อไป  โดยกิจกรรมประกวดภาพดังกล่าว ได้กำหนดแนวคิดการนำเสนอ คือ “เมืองรอง ไม่เป็นรองใคร” เป็นเวทีการประกวดที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุด มุ่งเน้นให้  ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำเดิม ทั้งในด้านของมุมมองและแนวความคิด และเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านเป็นกรรมการ ได้แก่ นายจำลอง บุญสอง ช่างภาพมากประสบการณ์  นายภาคภูมิ  น้อยวัฒน์ บรรณาธิการภาพ อนุสาร อ.ส.ท.  นายสายัณห์  ชื่นอุดมสวัสดิ์ Contributor, Getty Images นายฐากูร โกมรากุล ณ นคร นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว และนางสาวฑิชากร เปล่งพานิช พิธีกรรายการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 140,000 บาท แบ่งเป็น 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 10 รางวัล โดยหลังจากการตัดสินประกวดแล้ว ภาพถ่ายดังกล่าวจะนำมาจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทปฏิทินของอนุสาร อ.ส.ท.ประจำปี 2562 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับสมาชิกและใช้ในกิจกรรมออนไลน์

แสดงผล 695 ครั้ง