ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

มุกดาหารเปิดฉลองเมือง....ในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดมุกดาหาร ครบรอบ 36 ปี 36 วาระ มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ   ห้องประชุม 1 ชั้น 10 การท่องเที่ยวท่องแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)   กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผู้แทนพัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร นายชัยณรงค์กาญจะนะ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนม  นายสหุฤทธิ์ ชาญวนังกูร  ร่วมแถลงข่าว จัดงานวันสถาปนาจังหวัดมุกดหารครบรอบ 36 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงประวัติความเป็นมาของจังหวัดตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และส่งเสริมให้ประชาชนมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวจังหวัดมุกดาหาร ตลอดจน  เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าชายแดน กระตุ้นการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล  ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง

  ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หลังจากที่จังหวัดมุกดาหาร ได้ขับเคลื่อนแคมเปญ 36 วาระ 36 ปี มุกดาหาร ตลอดปี 2561 ทำให้จังหวัดมุกดาหารพลิกโฉมใหม่ โดยเฉพาะแลนด์มาร์คแห่งใหม่ คือ พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาล นาคราช หรือปู่ศรีมุกดา ซึ่งเป็นรูปปั้นพญานาค ความสูง 20 เมตร ยาว 122 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตรครึ่ง ตั้งตระหง่านบนลานหิน ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  โรงแรมห้องพักบางแห่งถูกจองเต็มติดต่อกัน 3 วัน นักท่องเที่ยว นักแสวงโชค เดินทางมา   ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อและศรัทธาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อตอกย้ำให้จังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองที่มีศักยภาพและความพร้อมเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะเมืองการค้า การลงทุน การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง ท่องเที่ยว 3 ธรรม เชื่อมโยงบนเส้นทาง EWEC ในห้วงเดือนกันยายน 2561 จังหวัดมุกดาหารมีกิจกรรมที่สำคัญเกิดขึ้น อาทิเช่น พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรีเจ้าเมืองคนแรก ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างหอประชุมเจ้าจันทกินรี อดีตเจ้าเมืองมุกดาหาร พิธีเปิดอุทยานสมเด็จย่า (ฐานวรพัฒน์) อำเภอดอนตาล ซึ่งภายในอุทยานจะมีแลนด์มาร์คหลายจุด เช่น บ้านต้นไม้ชนเผ่า สะพานชมเฟริ์น เป็นต้น งานOTOP นวัตวิถี 36 ปี มุกดาหาร จำนวน 20 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น  มีวิถีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  การเดินเท้าจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ ทุกวันแรม 1 ค่ำของเดือน ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมชาวมุกดาหารจะเดินเท้าสวดมนต์บทอิติปิโส 108 จบ และนั่งสมาธิ เพื่อเสริมสร้างบารมี และการเปิดระบบแสงสีองค์พระใหญ่ วัดรอยพระพุทธบาท  ภูมโนรมย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้องค์พระใหญ่สวยงามตระการตาเอื้ออำนวยให้แก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่ศรัทธามากราบไหว้ ชมบรรยากาศและถ่ายภาพสามมติยามค่ำคืน  เปิดตลาดอินโดจีนไนท์บาร์ซาร์ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ ชิม ช้อป ชม วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงอย่างจุใจ  และเปิดเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พญานาค 9 องค์ “สายธารแห่งศรัทธา พญานาคาลุ่มน้ำโขงมุกดาหาร” จะตั้งอยู่ตามอำเภอ ติดชายโขง เพื่อให้นักท่องเที่ยวสายบุญลูกศิษย์พญานาคาแห่งลุ่มน้ำโขงได้ กราบขอพรได้ตลอดทั้งปี และโดยเฉพาะวันที่ 17 – 27 กันยายน 2561 ในแต่ละวันจะมีกิจกรรม สำคัญๆ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561ภาคค่ำจุดเทียนขึ้นภู บูชาพระใหญ่ ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมชาวมุกดาหาร จะเดินเท้าสวดมนต์บทอิติปิโส 108 จบ และนั่งสมาธิ เพื่อเสริมดวงชะตาสร้างบารมีแก่ตัวเองและครอบครัว พิธีเปิดระบบแสงสีองค์พระใหญ่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้องค์พระใหญ่สวยงามตระการตาเอื้ออำนวยให้แก่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่ศรัทธามากราบไหว้ ชมบรรยากาศและถ่ายภาพสามมติยามค่ำคืน

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561เปิดตลาดอินโดจีนไนท์บาร์ซาร์@มุก ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. ทุกวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ ชิม อาหารท้องถิ่น ช้อป สินค้านำเข้าจากนานาประเทศ จากทุกภูมิภาค และโดยเฉพาะสินค้าท้องถิ่น เช่น ผ้าไหม ผ้าหมักโคลน ตะกร้าพลาสติก และอื่นๆอีกมากมาย  ชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขงอย่างจุใจ โดนใจนักท่องเที่ยวที่ต้องการช้อป  ชม ชิม เที่ยว ในเวลากลางคืน เป็นการเพิ่มวันพำนักและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

        วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561เปิดการจัดงานเสวนา “36 ปี มุกดาหาร” เรื่องการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และชมนิทรรศการและการแสดงนวัตกรรมจากส่วนราชการ อาทิ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัด เทคโนโลยีทางการแพทย์และเมืองสมุนไพร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัด ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมพลอยพาเลซ ตลอดทั้งวัน

        วันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ภาคบ่ายพบกับการจัดแสดงขบวนแห่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี  20 หมู่บ้าน  จากโรงเรียนมุกดาลัย – ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ด้วยความหลากหลายของวิถีชีวิตชุมชนพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และพิธีรำบวงสรวง “ตำนานมุกดาหาร” นางรำกว่า ๑,๐๐๐ คน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารเปิดตัวหมู่บ้าน งานนวัตวิถี 36 ปี มุกดาหาร จำนวน ๒๐ หมู่บ้าน  ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

วันพุธที่ 27 กันยายน 2561 พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร พระสงฆ์  80  รูป พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนางรำ 8 เผ่า 2 เชื้อชาติ ชุดการแสดงที่มีชื่อว่า “รำประวัติเมืองมุกดาหาร”  ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมืองมุกดาหาร ภาคค่ำจุดพลุฉลองครบรอบ 36 ปี มุกดาหาร และชมการแสดงหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 20 หมู่บ้าน ที่แสดงถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรม มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแต่ละหมู่บ้านที่น่าสนใจ

          ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ กล่าวทิ้งท้ายว่า วันนี้มุกดาหารพร้อมแล้วที่จะเปิดเมืองด้วยกิจกรรม 36 วาระ 36 ปี มุกดาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก จึงขอเชิญชวนมาร่วมฉลองเมืองมุกดาหาร มาชม ชิม ช้อป ท่องเที่ยวเมือง  3 ธรรม  ซึ่งนอกจากจะได้เที่ยวตลาด ชมธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันงดงามที่แฝงด้วยรอยตำนานแห่งอารยธรรมลุ่มน้ำโขงที่มีมาแต่โบราณแล้ว มุกดาหารยังเป็นเมืองรองที่มีมนต์เสน่ห์น่าเที่ยวยังจะได้สิทธิพิเศษที่สามารถนำใบเสร็จจากการท่องเที่ยวเมืองมุกดาหารไปลงหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งคาดว่ากิจกรรมดังกล่าว จะสร้างความพร้อมและการรับรู้ให้คนทั่วไป  หรือจะเป็นนักการค้า นักลงทุน นักท่องเที่ยว เป็นที่รู้จักจังหวัดมุกดาหารมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะระดับชุมชนให้เข้มแข็ง คึกคัก กระจายงานและรายได้อย่างทั่วถึง ครบวงจร และยั่งยืน.   

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรม และการเดินทาง เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครพนม สกลนคร มุกดาหาร  โทร 042-513-490-1  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร  โทร 042-611306

แสดงผล 713 ครั้ง