ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

การประกวดแข่งขันจัดทําข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561  นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH และ Mobile Application – Thailand Tourism Directory  เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นทางการของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะให้ข้อมูลดิจิทัลที่เผยแพร่ผ่านช่องทางดังกล่าว เป็นข้อมูลดิจิทัลที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน อ้างอิงแหล่งที่มาได้จากฐานข้อมูลของหน่วยงานรัฐ รวมถึงมีกลไกความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ  โดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่ชุมชน/ท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ปัจจุบันมีข้อมูลจำนวนกว่า 24,000 รายการ และมีจำนวนผู้เข้าชมข้อมูลมากกว่า 850,000 Pageviews/Unique Session

โดยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้แถลงข่าวจัดกิจกรรม “การประกวดแข่งขันจัดทําข้อมูลดิจิทัลเพื่อการบริการด้านการท่องเที่ยวระดับประเทศ ปี 2561” ภายใต้แนวคิด “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย” ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561 โดยมี 3 กิจกรรมสำคัญ ดังนี้คือ

1. กิจกรรมแข่งขันเล่าเรื่องราว (แข่งขันสร้าง Storytelling) แข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว หรือการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย  ที่ไปสัมผัสมาแล้วอยากบอกต่อ ในรูปแบบของ Storytelling  สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

2. กิจกรรมแข่งขันจัดทำข้อมูลที่มีคุณภาพ (แข่งขันสร้าง Landmark)  แข่งขันปักหมุดบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านการท่องเที่ยวในระดับประเทศ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจและเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ 

3. กิจกรรมแข่งขันสร้างเครือข่ายผู้จัดทำข้อมูลดิจิทัลในชุมชน/ท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม KPI จังหวัด

(แข่งขันสร้าง Network) สำหรับข้าราชการและพนักงานของรัฐ

​สำหรับกิจกรรมการประกวดแข่งขันเล่าเรื่องราว (Storytelling)  จากสถิติในช่วงระยะเวลา 13 วันที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 15 กรกฎาคม 2561  พบว่า  มีผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 307 คน  และได้ส่งเรื่องราวเข้ามาแล้ว จำนวน 155 เรื่องราว ซึ่งถือว่า ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างดียิ่ง

​ในวันนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญ และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานถ้วยรางวัล สำหรับการแข่งขันในกิจกรรมแข่งขันเล่าเรื่องราว (Storytelling) แนะนำการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ในประเทศไทย  ที่ไปสัมผัสมาแล้วอยากบอกต่อ ในครั้งนี้ โดย

• ผู้ชนะเลิศ  จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี และ MacBook Pro

• รองชนะเลิศ อันดับ 1  จะได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกล้อง Nikon D7500

• รองชนะเลิศ อันดับ 2   จะได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกล้อง Fujifilm XA5

• รางวัลอื่น ๆ  จะได้รับเกียรติบัตร และทุนท่องเที่ยว 

ผมขอเรียนว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้  ถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศ ที่มีการแข่งขันการทำข้อมูลดิจิทัลในระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดแก่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ทุก ๆ คน จากวันนี้ไปเราเหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณ 2 เดือนครึ่ง ผมจึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน  สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ โดยท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ award.thailandtourismdirectory.go.th ซึ่งในเว็บไซต์จะมีรายละเอียดของการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน กติกา และเงื่อนไข รางวัล รวมถึงยังมี Online Learning สำหรับแนะนำการเข้าใช้งานระบบที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแข่งขันในแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้หากท่านต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเลขติดต่อ 095 252 4861, 095 239 9934, Line id : motsdt, Facebook : tdtc – Thailand Digital Tourism Center

แสดงผล 923 ครั้ง