ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

พะเยา จัดงานใหญ่ริมกว๊าน กระตุ้นการท่องเที่ยวชาติพันธ์

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ข่วงชาติพันธุ์) ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก” ระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรม สาธิต เผยแพร่ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ให้เป็นที่รับรู้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน

ร่วมสัมผัสเสน่ห์แห่งขุนเขา รากเหง้าของชาติพันธ์ุ สีสันแห่งยอดดอย ฮีตฮอยแห่งบรรพชน ในงานมหกรรมชาติพันธ์ุล้านนาตะวันออก ระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/EasternLannaEthic/ 

แสดงผล 1490 ครั้ง