ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. จัดใหญ่ หมอลำคาร์นิวัลขอนแก่น สร้างสีสันชวนคนเที่ยวเมืองหมอแคน แดนหมอลำ

 

         ททท.  จับมือ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น         เร่งเครื่องผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก จัดงาน เทศกาลหมอลำ คาร์นิวัลเป็นเครื่องมือกระตุ้นในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวปีนี้ ต้องไม่น้อยกว่า ๕ ล้าน และกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานราก 

         การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น เร่งเครื่องผลักดันจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก โดยจัดงาน “เทศกาลหมอลำ คาร์นิวัล” เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ตอกย้ำขอนแก่น “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” และสะท้อนคุณค่าทางการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่ เป็นเครื่องมือกระตุ้นให้การเดินทางท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้น

            นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าตามที่ ททท. ได้ผลักดันให้ขอนแก่นเป็นเมืองหลักทางการท่องเที่ยว โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เป็นอีก ๑ ช่องทางที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาร่วมงาน เดินทางเข้ามายังจังหวัดขอนแก่น ดังนั้น ททท. จึงได้จัด “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณบึงแก่นนคร โดย ททท. ได้ตระหนักถึงและเห็นความสำคัญของมรดกวัฒนธรรมอีสาน “หมอลำ” โดยมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นฝังรากลึกลงไปในจิตวิญญาณ ซาบซึ้งอยู่ในสายเลือดของชาวอีสานที่พร้อมจะนำเสนอสู่สายตาพี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆ พร้อมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ศิลปินหมอลำจิ๋วรุ่นใหม่ และบุคคลที่สนใจ เห็นความสำคัญของหมอลำอีสานที่จะเป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับอีสาน และประเทศไทยตลอดไป อันจะส่งผลดีต่อการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสเสน่ห์มรดกทางวัฒนธรรม  หมอลำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

            ดังนั้น การจัดงาน “เทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านศิลปะ และเสริมสร้างบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนมธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม  เป็นการกระตุ้นให้ศิลปินหมอลำ ตระหนักและธำรงไว้ซึ่งศิลปะการแสดงหมอลำ อันเป็นภูมิปัญญาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ให้เห็นความสำคัญของการแสดงหมอลำ และสร้างรายได้ให้กับศิลปวัฒนธรรมที่มีความยาวนาน ให้อยู่คู่กับคนไทย และภาคอีสานตลอดไป ทำให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และเกิดกระแสเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง และสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์รวมของหมอลำ “เมืองหมอแคน แดนหมอลำ” ซึ่งมีรายละเอียดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

-มีพืธียกอ้อ ยอครู เป็นพิธีไหว้พ่อครูแม่ครูหมอลำ เป็นการแสดงออกถึงการรำลึกและเคารพต่อครูบาอาจารย์ อันเป็นผู้มีคุณูประการอันยิ่งใหญ่ของศิลปินหมอลำ โดยเชิญศิลปินครูหมอลำที่มีชื่อเสียง และเป็นที่เคารพของศิลปินหมอลำมาร่วมงานครั้งนี้ และการแสดงจากศิลปินหมอลำ ๓ วัน โดยในวันที่ ๓๑ ท่านจะได้พบกับศิลปินหมอลำ คุณแม่ฉวีวรรณ ดำเนิน คุณพ่อ ป. ฉลาดน้อย แม่ราตรีศรีวิไล คุณแม่อุษาหนึ่งในสยาม คณะหนูภาร วิเศษศิลป์ คณะหมอลำหนึ่งในสยาม

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

-ขบวนคาร์นิวัล ซึ่งจะมีทั้งหมด ๙ ขบวน โดยขบวนที่ 1-8 ที่บอกเล่าถึงวัฒนธรรมของการแสดงหมอลำในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่หมอลำพื้นบ้าน หมอลำประยุกต์ และหมอลำร่วมสมัย โดยจะมีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า ๑,๐๐๐ คน โดยเน้นความสวยงามของศิลปะหมอลำและการแต่งกายของเหล่าศิลปินหมอลำ ที่มีความสวยสดงดงามและอลังการ โดยขบวนที่ ๙ ขบวนความสนุกสนาน ในชื่อชุด “Cool Isan สงกรานต์ วิถีถิ่น สู่วิถีเทรนด์” ที่จะนำเสนองานประเพณีสงกรานต์ ในพื้นที่ภาคอีสานแบบอีสานแซ่บนัวคาร์นิวัลที่พลาดไม่ได้

-การแสดงหมอลำจากศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง จัดให้มีเวทีการแสดงหมอลำจำนวน ๓ เวที ซึ่งท่านจะได้พบกับ หมอลำคณะประถมบันเทิงศิลป์ คณะหมอลำซิ่ง “มนตรี เพชรพระยืน” คณะหมอลำซิ่ง “ประวิทย์เพชรลำชี” และคณะหมอลำหมู่ “หนึ่งรุ่งทิวา อำนวยศิลป์”  โดยแต่ละเวทีจะต้องนำเสนอเรื่องราวของการแสดงหมอลำที่แตกต่างกัน ดังนี้

เวทีที่ ๑ เป็นเวทีหลัก สำหรับจัดกิจกรรมพิธียกอ้อ ยอครู, พิธีเปิดงานหมอลำคาร์นิวัล และการแสดงหมอลำที่นำเสนอภาพรวมของศิลปวัฒนธรรมการแสดงหมอลำเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน มรดกทางภูมิปัญญาให้มองเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานในทุกด้านจากอดีตถึงปัจจุบัน

เวทีที่ ๒ สำหรับการแสดงหมอลำที่นำเสนอการพัฒนาการของศิลปะการแสดงหมอลำ อาทิ หมอลำแคน หมอลำสั้น แคนประยุกต์และหมอลำซิ่ง เป็นต้น

เวทีที่ ๓ สำหรับการแสดงที่นำเสนอการแสดงหมอลำที่ให้ความเพลิดเพลินเข้ากับยุคสมัยรับกับกระแสวัฒนธรรมสมัยใหม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมงานทั่วไป

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

การแสดงหมอลำจากศิลปินหมอลำที่มีชื่อเสียง จัดให้มีเวทีการแสดงหมอลำจำนวน ๓ เวที เหมือนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ มีศิลปินหมอลำประกอบไปด้วย หมอลำหมู่คณะ “ระเบียบวาทะศิลป์” หมอลำซิ่งคณะ “ทิดสา วาทะศิลป์” และคณะหมอลำหมู่ “รัตนศิลป์ อินตราไทยราษฎร์”

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในเรื่องการค้าการลงทุนและบริการ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นชุมทางคมนาคมขนส่งทางรถยนต์รถไฟ และเครื่องบิน กว่า 32 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมโยงทั้ง ขอนแก่น-กรุงเทพฯ, ขอนแก่น-เชียงใหม่,ขอนแก่น-หาดใหญ่ และขอนแก่น-ภูเก็ต มีโรงแรมที่พักที่มีสามารถรองรับผู้มาเยือนกว่า 366 แห่ง หรือคิดเป็นห้องพักกว่า 10,068 ห้อง พรั่งพร้อมด้วยโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน และศูนย์แพทย์เฉพาะทางที่ได้มาตรฐาน มีสถานที่จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา ร่วมทั้งการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ และมุ่งสู่การเป็นมหานครแห่งอาเซียน ด้วยโครงการรถไฟรางคู่-ทางรถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม), โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา (เฟส 1 สายเหนือ-ใต้) การดำเนินการพัฒนาจังหวัดสู่ Smart City นอกจากนี้ยังมีรถขอนแก่น City Bus รถโดยสารปรับอากาศ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น Free WIFI, ระบบ GPS ตรวจสอบตำแหน่งรถ, กล้อง CCTV ภายในรถที่เปิดให้บริการเส้นทางจากสนามบินเข้าสู่เมืองขอนแก่น และเส้นทางภายในตัวเมืองขอนแก่น พร้อมทั้งโครงการระบบขนส่งมวลชนอีกหลากหลายโครงการซึ่งจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน

            จังหวัดขอนแก่นยังพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดปีด้วยกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น งานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ งานเทศกาลหมอลำคาร์นิวัล งานสุดยอดสงกรานต์ เทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว งานวิสาฆบูชา@วัดทุ่งเศรษฐี งานเทศกาลอาหารทะเล@เมืองขอนแก่น งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู งานเทศกาลไหมสากลประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ และงานขอนแก่นเคาท์ดาวน์  ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้จังหวัดขอนแก่นได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน. หรือ TCEB) ให้เป็น ๑ ใน ๕ MICE City ของประเทศ คือเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่ได้จัดทำแผนการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

            หมอลำคาร์นิวัลจึงเป็นงานเทศกาลที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมชม ซึ่งเป็นเทศกาลที่สะท้อนถึงความเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นและเป็นการเผยแพร่ สืบสาน มรดก ภูมิปัญญา รวมไปถึงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของภาคอีสาน นั้นคือ “งานเทศกาลหมอลำคาร์นิวัล” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณสวนสาธารณะ บึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น  “หมอลำ” ถือเป็นศิลปะการแสดงที่มีการสืบทอด และอยู่ในสายเลือดของคนอีสานมาอย่างยาวนาน โดยจังหวัดขอนแก่น มีคณะหมอลำกว่า ๑๐๐ คณะ ไม่ว่าจะเป็นหมอลำกลอน หมอลำเรื่อง ดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้ทางจังหวัดขอนแก่นจึงได้ มีการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชมงาน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเส้นทางจราจร ที่ขบวนคาร์นิวัลจะแห่ผ่านในตัวเมือง ร่วมไปถึงจุดชมขบวนคาร์นิวัล การเตรีมความพร้อมในด้านเวทีการแสดงโดยให้เจ้าหน้าที่ ทั้งตำรวจ ทหาร อำนวยความสะดวก ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และอยากจะขอเชิญชวนล่วงหน้ากับอีก ๑ เทศกาล ที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน คือ งานสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สาดคักคัก สาดให้ม่วน” มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ คือ Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์ ตอน “คลื่นมนุษย์สุดประตูเมือง”

            จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัส เสน่ห์อันหลากหลายในวิธีวัฒนธรรม กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี ที่ขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร. ๑ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔ - ๖ ทุกวันในเวลาราชการและติดตามข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ทาง www.facebook .com/TAT.KhonkaenOffice

แสดงผล 677 ครั้ง