ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว และการจัดเสวนาในหัวข้อ “Insight Innovation Inspiration for Local Tourism”

เช้าวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center : TATIC) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือกับ 3 หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) และสมาคมโรงแรมไทย (THA) เพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรเพิ่มเติม จับมือรัฐและเอกชนเดินหน้าพัฒนาพัฒนาศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดเวทีเสวนาสร้างสรรค์ข้อมูลและไอเดียต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ในหัวข้อ “ Insight Innovation Inspiration for Local Tourism ” โดยมีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

นายสันติ ชุดินธรา รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน ททท. เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว หรือ TATIC ของ ททท. ในการสร้างเครือข่ายข้อมูลให้ก้าวไกล ครอบคลุมข้อมูลรอบด้าน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยในระยะแรกได้จับมือร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตรหลัก คือ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพยากรณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา และในปีนี้ TATIC มีแผนการดำเนินงานในการเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมทั้งขยายเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานภาคเอกชน 3 องค์กร เพื่อให้เกิดความหลากหลายและความครบถ้วนของข้อมูลในมิติต่างๆ ทั้งยังคงคาดหวังให้ TATIC เป็นศูนย์ข้อมูลที่เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้นำทิศทางแนวโน้มอนาคตการท่องเที่ยวไทย ให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www.tourismthailand.org/TATIC

สำหรับการเสวนา “ Insight InnovationInspiration for Local Tourism ” ถือเป็นผลงานร่วมกันของศูนย์ TATIC และหน่วยงานพันธมิตร โดยมุ่งหวังที่จะฉายภาพแนวนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ (Local Tourism) ภายใต้แคมเปญ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย” ซึ่งมีเบื้องหลังการวางแผนจากฐานข้อมูลของศูนย์ IC เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงความสำคัญของข้อมูลในศูนย์ IC ที่สามารถสะท้อนถึงโอกาส ศักยภาพ พฤติกรรมและการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทย และสามารถนำไปต่อยอดการทำงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศต่อไป

แสดงผล 410 ครั้ง