ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. จับมือพาต้า จัดงาน “PATA Adventure Travel and Responsible Tourism Conference and Mart 2016” เจาะตลาด Green Tourism จ.เชียงราย

เช้าวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2559) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 สำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  นางจุฑาพร  เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกาตะวันออกกลาง และอเมริกา  ททท. พร้อมด้วย Mr.Mario  Hardy หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (PATA) ร่วมแถลงข่าวการจัดงานPATA Adventure Travel and Responsible Tourism Conference and Mart 2016 (AT&RTCM 2016)” จัดขึ้นโดย ททท. และ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Pacific Asia Travel Association) หรือ PATA มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็น Green Destination ที่สำคัญของเอเชีย และจัดสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในด้าน  Responsible Tourism รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทั่วโลกทั้งฝั่งผู้ซื้อ (Buyer) และผู้ขาย (Seller) ที่มีสินค้าหรือบริการประเภท Green Product / Service มาพบปะเจรจาธุรกิจซื้อขายระหว่างกัน  โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม Dusit Island Resort จังหวัดเชียงราย

นางจุฑาพร  กล่าวว่า “กิจกรรมภายในงาน PATA Adventure Travel and Responsible Tourism Conference and Mart 2016 แบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมหลักได้แก่

 1. การประชุมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก Speakers ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมาร่วมบรรยาย อาทิ Mr.Shannon  Stowell, Adventure Travel Trade Association (ATTA) ในหัวข้อ Increasing our Adventure Tourism Competitiveness    Mr.Willem  Niemeijer, Founder & CEO Khiri Group ในหัวข้อ Best Practices in Responsible Tourism from ASEAN Region  Mr.Ajay  Jain, Kunzum Travel Mag ในหัวข้อ The New Adventure Market: Understanding the Indian and Chinese Adventure Traveller และ Mrs.Sarah Mathews, Head of Destination Marketing APAC TripAdvisor ในหัวข้อ How to Design Effective Co-operative Marketing Campaigns เป็นต้น 

 2. การพบปะเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อ (Buyer) และ ผู้ขาย (Seller)  โดยในปีนี้มีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ไทย  เมียนมาร์  บรูไน  มาเลเซีย  กัมพูชา  อินเดีย  ฟิลิปปินส์  มองโกเลีย  เนปาล และ สาธารณรัฐปาเลา  เข้าร่วมงานในฐานะผู้ขาย (Seller) รวมจำนวน        27 ราย โดยเน้นส่งเสริมการขายสินค้าท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ซื้อที่มีความสนใจสินค้าท่องเที่ยวประเภท  Adventure และ Green Tourism  ในส่วนของผู้ซื้อ (Buyer) ททท. เชิญผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ได้แก่  สาธารณรัฐฝรั่งเศส  ออสเตรเลีย  รัสเซีย  ยูเครน  มาเลเซีย  ฟินแลนด์  สหรัฐอเมริกา  อินโดนีเซีย  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  กัมพูชา  โปแลนด์  แคนาดา  ฮ่องกง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  สหราชอาณาจักร และ เบลเยี่ยม เข้าร่วมงานในฐานะผู้ซื้อ จำนวน 33 ราย

3. กิจกรรมทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ หรือ Complimentary Tour ในจังหวัดเชียงราย ให้ผู้ซื้อและสื่อมวลชนจากต่างประเทศเลือกเส้นทางสำรวจสินค้าท่องเที่ยว อาทิ วัดร่องขุ่น  สิงห์ปาร์ค  ล่องเรือหางยาวลำน้ำกก  นั่งช้างหมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร  ไร่กาแฟดอยตุง  ปางช้าง  วิถีชีวิตชาวเขา และท่องเที่ยวทางจักรยาน เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในแบบ Green Tourism ทั้งสิ้น

            ททท. คาดว่า จากการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยสร้างการรับรู้ถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน สามารถกระจายรายได้สู่ชุมชน ช่วยสร้างการรับรู้ไปยังสื่อมวลชนจากต่างประเทศและกลุ่มผู้ซื้อ (Buyer) ที่เข้าร่วมงาน และต่อยอดการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้เป็นอย่างดี

แสดงผล 352 ครั้ง