ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวองค์กร

TAT Contact Center คว้ารางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาครัฐยอดเยี่ยม อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภูมิใจของ ททท.

                   นายศุกรีย์  สิทธิวนิช  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 มกราคม 255ที่ผ่านมา TAT Contact Center  ได้คว้ารางวัลนวัตกรรมการบริการข้อมูลภาครัฐยอดเยี่ยม (The Best Effective Software Contact Center) จากการประกวด The Best Contact Center Awards 2015 จัดโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Association : TCCTA) ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ ททท. เนื่องจากการบริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวแก่ประชาชน ถือเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่ง และ ททท. เป็นหน่วยงานแรกๆ ของประเทศไทย ที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในทุกช่องทางการสื่อสารของโลกยุคดิจิตอลในปัจจุบัน  มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว และให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประสบปัญหาจากการเดินทางอีกด้วน

TAT Contact Center ดูแลข้อมูลและพัฒนาการให้บริการโดย กองข่าวสารท่องเที่ยว ททท. มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพื่อให้สอดคล้องกับ Lifestyle ของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย  มีช่องทางการบริการ 6 รูปแบบคือ


TAT Call Center 1672 ภาษาไทย อังกฤษ จีน ตลอด 24 ชม.

-  เคาน์เตอร์บริการข่าวสารท่องเที่ยว 3 แห่ง ททท. สนง.ใหญ่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

Live Chat : Text chat / VDO Call

Mobile Application : TAT Contact Center , TAT eBook

เว็บไซต์ www.tourismthailand.org  และ www.tatcontactcenter.com

Social Network : Facebook/TATContactCenter, Twitter@TAT1672

                              Youtube/TATContactCenter, Instagram : TATContactCenter

 

ปัจจุบันมีแผนที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ Call Center เป็นระบบ Cloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และพัฒนาช่องทางการบริการผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ Social Media ต่างๆ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แสดงผล 404 ครั้ง