ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ร่วมสนับสนุนฟุตบอลกระชับมิตร “Stronger Together & Friendship Football Match 2015” สานสัมพันธ์ท่องเที่ยวฮ่องกง - ไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฮ่องกง ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกระชับมิตร“Stronger Together & Friendship Football Match 2015” เพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีในด้านกีฬาระหว่างสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวฮ่องกง “Hong Kong Travel Industry Football Association” และธุรกิจท่องเที่ยวฮ่องกง/ไทย พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2558 ณ สนามฟุตบอลกรีนฟิลด์ และสนามฟุตบอล กองพลทหารม้าที่ 2 กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร “Stronger Together & Friendship Football Match 2015” จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวฮ่องกง และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวของไทย ในวันที่ 12 ธันวาคม 2558 ณ สนามฟุตบอลกรีนฟิลด์ และ วันที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ สนามฟุตบอล กองพลทหารม้าที่ 2 กรุงเทพฯ โดยจะมีผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวจากฮ่องกงเข้าร่วมกว่า 50 คน

ทั้งนี้ จากสถิติของกรมการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา จำนวน 568,204 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 51.54 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 20,250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง ร้อยละ 59.08 โดย ททท. จะใช้โอกาสอันดีนี้ในการแสดงศักยภาพของสนามฟุตบอล กรรมการ ทีมโค้ช และทีมนักกายภาพบำบัดของไทย เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ของประเทศไทย พร้อมต่อยอดให้เกิดเครือข่ายและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่อง เรียกความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและกระตุ้นตลาดฮ่องกง ในช่วงสิ้นปี 2015 และตลอดปี 2016 

แสดงผล 1188 ครั้ง