ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ผลการประกวดเรือประดับไฟฟ้า ในเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2558

ผลการประกวดเรือประดับไฟฟ้า ในเทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี 2558 ณ สวนนาคราภิรมย์ ชนะเลิศได้แก่ เรือบริษัท อาร์ แอนด์ อาร์ท จำกัด (เรื่อ "กำหนดมหานที ก่อวิถีแห่งสายน้ำ") อันดับ2 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เรื่อ "เที่ยวทั่วไทย สนุกสะใจไปกับตุ๊กตุ๊ก") อันดับ3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เรื่อ "อัศจรรย์ประเพณี สายนทีแห่งชีวิต")

แสดงผล 998 ครั้ง