ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อม ผู้ว่าการ ททท. ร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ในงาน JATA Tourism Expo Japan 2015 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย     นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายศุกรีย์  สิทธิวนิช  รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. นำผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานJATA Tourism Expo Japan 2015  ระหว่างวันที่ 24  27 กันยายน นี้  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว  พร้อมทั้งชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยและแนวนโยบายในการส่งเสริมการตลาดในกลุ่มใหม่ ๆ ตลอดจนนำเสนอข้อมูลสินค้าและกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับปี 2559 ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนญี่ปุ่นได้รับทราบข้อมูลต่อไป

โอกาสนี้ ในวันที่ 25 กันยายน 2558  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เข้าร่วมพิธีเปิดงาน JATA Tourism Expo Japan 2015 และให้เกียรติเป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทยภายในงาน JATA 2015 รวมถึงในช่วงค่ำวันเดียวกัน ได้เดินทางเข้าร่วมงาน Japan Night ซึ่งจัดโดยสมาคม JATA ณ ย่าน Marunouchi ใกล้สถานีรถไฟโตเกียว

งาน JATA Tourism Expo Japan 2015 เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นความต้องการเดินทางท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศของชาวญี่ปุ่น ประกอบด้วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศและงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศญี่ปุ่น ทำให้งาน JATA Tourism Expo Japan กลายเป็นหนึ่งในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมากกว่า 150 ประเทศ มีจำนวนคูหาทั้งหมดมากกว่า 1,000 คูหา ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นในทุกปี โดย ททท. ได้ร่วมออกคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยภายในงานติดต่อกันมากกว่า 30 ปี

กิจกรรมหลักในงาน JATA Tourism Expoประกอบด้วย Business Meeting สำหรับการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อ (ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น) และผู้ขาย (ผู้แสดงสินค้าท่องเที่ยว) Travel Showcase จัดแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยวจาก 150 ประเทศทั่วโลก โดยเปิดให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเข้ามาชมงานและเลือกซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยว และ Japan Night จัดขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่แขกระดับ VIP เช่น รัฐมนตรีว่าการด้านการท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ และผู้บริหารของบริษัทนำเที่ยวชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo รวมทั้งมีสื่อมวลชนญี่ปุ่นเข้าร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์

ททท. จัดเช่าพื้นที่ในงาน JATA Tourism Expo 2015 ขนาดกว้าง 90 ตารางเมตร โดยก่อสร้างและตกแต่งคูหาประเทศไทยภายใต้ธีม ‘Discover Thainess’ และ ‘Amazing Thailand’ เพื่อเป็นสถานที่ดำเนินการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อในตลาดญี่ปุ่นและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทย ตลอดจนเป็นพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับผู้ซื้อและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงาน โดยปีนี้มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานภายในคูหาประเทศไทยจำนวน 5 ราย และบริษัทนำเที่ยวญี่ปุ่นชั้นนำจากประเทศไทย จำนวน 2 ราย ได้แก่ JTB (Thailand) และ H.I.S. Tours ร่วมให้ข้อมูลและเสนอขายแพกเกจท่องเที่ยวประเทศไทย

กิจกรรมในพื้นที่คูหาประเทศไทย ได้แก่การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ โขน ตอนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา และสาธิตลักษณะตัวละครในการแสดงโขน  เกมส์ชิงรางวัลร่วมกับบริษัทนำเที่ยวพันธมิตร  ถ่ายภาพ (Photo shoot) กับฉากแหล่งท่องเที่ยวประเทศไทย (ตลาดน้ำ)

การเข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo Japan 2015 ของประเทศไทยในครั้งนี้  จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย กระตุ้นการซื้อขายทางการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนไทยและผู้ซื้อในตลาดญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยได้เข้าร่วมงานเจรจาซื้อขายทางธุรกิจท่องเที่ยวและนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยวของตนในเวทีระดับโลก  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์เชิงบวกและสินค้าท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสนใจกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง

แสดงผล 330 ครั้ง