ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ขอนแก่น เชิญร่วมงาน “๑๕๐ มหาสารคาม”

     นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ( ททท. ) สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า ปี ๒๕๕๘ นี้ นับเป็นวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี การจัดตั้งจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ จังหวัดมหาสารคาม จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนชาวมหาสารคาม จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลองตลอดทั้งปี ๒๕๕๘ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และกำหนดให้มีกิจกรรมงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ชื่องาน “๑๕๐ ปี มหาสารคาม กินดี อยู่ดี มีสุข รู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืน” โดยภายในงานจะประกอบด้วยกิจกรรมการบวงสรวงมเหศักดิ์หลักเมือง การวางพวงมาลาสักการะพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด) ผู้ก่อตั้งเมืองมหาสารคาม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง กิจกรรมการประกวด “หนุ่มเมืองมหา”, “ธิดาสร้อยดอกหมาก” กิจกรรมการเขียนแผ่นทองอวยพรเมือง การแสดงแฟชั่นโชว์ “ผ้าไหมอีสาน” ซึ่งกิจกรรมเด่นที่จะเกิดขึ้นภายในงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ คือ การร่วมฟ้อนรำระบำจัมปาศรี เฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปี มหาสารคาม จากนางรำชาวมหาสารคามจากทุกอำเภอกว่า ๔๐,๐๐๐ คน ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ ๑๕๐ ปีการก่อตั้งจังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อ.เมือง จ.มหาสารคาม

     ผู้อำนวยการ  ททท. สำนักงานขอนแก่น กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจาก จังหวัดมหาสารคามจะมีความโดดเด่นเรื่องความเป็นเมืองแห่งการศึกษาแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก อาทิเช่น พระพุทธรูปยืนมงคล และพระพุทธมิ่งเมือง แห่งเมืองกันทรวิชัย สิมวัดยางทวงวราราม สิมวัดโพธาราม สิมวัดป่าเลไลย์ ปูทูลกระหม่อมที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน วนอุทยานโกสัมพี และหัตถกรรมทอเสื่อกกบ้านแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระธาตุนาดูน แห่งอาณาจักรจำปาศรี ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ พระธาตุตามเส้นทางท่องเที่ยว “ไหว้พระธาตุอีสาน ๔ เมือง รุ่งเรื่องตลอดชีวิต” โดยอาจารย์คฑา ชินบัณชร ได้ให้คำแนะนำว่า ผู้ที่ได้กราบสักการะพระธาตุนาดูนจะได้รับอานิสงส์ เพิ่มพูนบารมี

     ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน “๑๕๐ ปี มหาสารคาม กินดี อยู่ดี มีสุข รู้รักสามัคคีอย่างยั่งยืน” ในระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จังหวัดมหาสารคาม โทร  ๐ ๔๓๗๗ ๗๑๑๕ หรือ ททท.สำนักงานขอนแก่น  โทร ๐ ๔๓๒๒ ๗๗๑๔ - ๕  และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : TAT Khonkaen, Twitter : @tatkhonkaen

แสดงผล 23 ครั้ง