ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. เชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ส่งผลงานประกวด ในโครงการประกวดแผนธุรกิจน้องสุขใจ ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท

     นายวิบูลย์  นิมิตวานิช ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. จัดโครงการ “ประกวดแผนธุรกิจน้องสุขใจ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างช่องทางการ  ประชาสัมพันธ์ “น้องสุขใจ” ซึ่งเป็นมาสคอตของ ททท. ให้เป็นที่รู้จักและสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเยาวชนเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้ง สร้างเครือข่ายและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจอย่างมีส่วนร่วมจากองค์กรภายนอกสู่ ททท.

     นายวิบูลย์ กล่าวว่า “น้องสุขใจ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีศักยภาพสามารถนำมาต่อยอดให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้แก่ ททท. อีกทั้ง เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน ททท. มีโอกาสในการเรียนรู้ด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมธุรกิจ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/แนวคิด และเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ จากภายนอกและเพื่อให้ ททท. สามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามแนวทางของแผนวิสาหกิจฯ รวมถึง เป็นการประชาสัมพันธ์น้องสุขใจทางอ้อมสู่กลุ่มตลาดเยาวชนในอนาคตอีกทางหนึ่ง” ในการนี้  ททท. จึงกำหนดจัดโครงการประกวดแผนธุรกิจน้องสุขใจขึ้น โดยเชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจ ร่วมสมัครเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ – 28 สิงหาคม 2558  ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

                   1. ส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 9 กองแผนงานการลงทุน ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว ในวันและเวลาราชการ  

                   2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่ ผู้อำนวยการกองแผนงานการลงทุน ชั้น 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เลขที่ 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

                   3. ส่งใบสมัครทาง email : ipdiv@tat.or.th

                   ทั้งนี้  ททท. จะประกาศรายชื่อทีมที่มีคุณสมบัติเข้ารับการประกวดผ่าน websitehttp://www.tourismthailand.org/sukjaithailand ในวันที่ 1 กันยายน 2558

     รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดแผนธุรกิจน้องสุขใจ ได้แก่ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สำหรับผู้ชนะเลิศ และเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท และ 15,000 บาท สำหรับผู้ได้รับรางวัลที่ 2 และ 3 ตามลำดับ เยาวชนผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนงานการลงทุน ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว ททท. โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2913 - 2918  โทรสารหมายเลข 0 2253 7476

แสดงผล 44 ครั้ง