ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ จัดแข่งขันรถยนต์แรลลี่นานาชาติ Asia Cross County Rally 2015 วันที่ 9 – 14 กรกฎาคมนี้

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ร.ย.ส.ท.) หรือ The Royal Automobile Association of Thailand (Under Royal Patronage) มีกำหนดจัดการแข่งขันรถยนต์แรลลี่นานาชาติ รายการ Asia Cross County Rally 2015 ระหว่างวันที่  9 – 14 กรกฎาคม 2558 เส้นทางเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – แม่ฮอด – สุโขทัย – ลำปาง – แพร่

ร.ย.ส.ท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2577 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับทีมนักแข่งรถของประเทศสยาม ต่อมาได้ขยายขอบเขตเพิ่มเติมเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านรถยนต์ (Roadside Assistant) ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 8,973 คน รวมทั้งเป็นสมาคมที่รับรองของการการกีฬาแห่งประเทศไทย และสหพันธ์กีฬายานยนต์นานาชาติ (FIA) โดยที่สมาคมเป็นองค์กรที่ดำเนินการที่ไม่หาผลกำไร (Non-Profit Organization) ให้ความช่วยเหลือสมาชิกและสังคมด้วยการให้ความช่วยเหลือด้านยานยนต์ (Roadside Assistant) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬา ด้วย

ดังนั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้กีฬายานยนต์ก้าวไปสู่ความเป็นกีฬาอาชีพและเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในกีฬายนต์ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และมีมาตรฐานการแข่งขันเทียบเท่าระดับสากลตามนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย  สมาคมฯ ได้รับรองการแข่งขันรถยนต์แรลลี่นานาชาติ Asia Cross County Rally 2015  ครั้งนี้ขึ้น

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณสุนทรียา  พิทยาวานิชย์  โทร. 081-552-2222

แสดงผล 1392 ครั้ง