ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. สุพรรณบุรี เชิญร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558

ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี เชิญชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ณ บริเวณแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1 การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าไปกด LIKE ที่ www.facebook.com/งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับรางวัลผลโหวตในการจัดงาน


 
          จังหวัดสุพรรณบุรี กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2558 ในวันที่ 30 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ณ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา เสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนทางด้านวัฒนธรรมประเพณี การนำเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิถีชีวิตของชนเผ่าต่าง ๆ ที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่สำคัญใน 10 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี นำเสนอโดยผ่านการแกะสลักเทียนประจำพรรษา เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมความสวยงามของต้นเทียน พร้อมทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ตระการตาของแต่ละอำเภอ

 
 
          วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ชมพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมขบวนแห่เทียนพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ณ บริเวณแขวงการทางสุพรรณบุรีที่ 1 ซึ่งภายในขบวนมีการแสดงในรูปแบบศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การฟ้อนรำที่อ่อนช้อยงดงาม ชมการประกวดเทียนพรรษา การประกวดขบวนแห่ และชมการจัดโชว์รถต้นเทียนพรรษา และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมฉลองสมโภชเทียนพรรษา ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
 

  
  
 
          ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าไปกด LIKE ได้ที่ www.facebook.com/งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรับรางวัลผลโหวตในการจัดงานดังกล่าว
 
 
 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 538 0การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  91 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3552 5867, 0 3552 5880  อีเมล์ tatsuphan@tat.or.th  
แสดงผล 19 ครั้ง