ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. รุกกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมเปิดตัวโครงการ “Muslim Friendly Destination” ภายในงาน TTM+ 2015 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

     นางจุฑาพร เริงรณอาษา รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา รักษาการผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มตลาดมุสลิม “Muslim Friendly Destination” โดยเชิญบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนจำนวน 113 ราย จาก 13 ประเทศที่เป็นตลาดเป้าหมายทั่วโลก ภายในงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2015

     งาน “Muslim Friendly Destination” จัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2015 การจัดงานในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความพร้อมในการรองรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมของประเทศไทย และสินค้าบริการทางการท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มตลาดมุสลิม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร. ปกรณ์ ปรียากร ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ Mr. Imtiaz Muqbil  บรรณาธิการบริหาร Travel Impact Newswire  ร่วมบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีมุสลิมให้กับผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ จากนั้นช่วงบ่าย จะเป็นการพบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทยที่สนใจตลาดมุสลิม และพบปะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวภายในงานส่งเสริมการขาย TTM + เพิ่มเติม

     ภายในงานยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มตลาดมุสลิม อาทิ แหล่งท่องเที่ยว  ศาสนสถาน ห้องละหมาด  ชุมชนมุสลิม ตลอดจน โรงแรม ร้านอาหารฮาลาล และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เหมาะกับกลุ่มตลาดนี้ เช่น สวนสนุก Theme Park  เป็นต้น  รวมทั้งเปิดโอกาสให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำเสนอเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสุไหงโกลก – กลันตัน สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมในมาเลเซียด้วย นอกจากนี้ ททท.จะนำคณะบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชนดังกล่าว ไปทัศนศึกษาสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมในประเทศไทย  เช่น พัทยา หัวหิน และ จ.ภูเก็ต เป็นต้น

    “Muslim Friendly Destination” เป็นโครงการนำร่องในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม ซึ่ง ททท. ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มตลาดมุสลิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันจำนวนประชากรมุสลิมทั่วโลกมีจำนวนถึง 1.6 พันล้านคน หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมด โดยเฉพาะประชากรมุสลิมในอาเซียนมีจำนวน 240 ล้านคน นับเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่และมีการเติบโตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน และเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปลายปีนี้

     สำหรับประเทศอื่นๆ ที่เป็นตลาดเป้าหมายหลักรวมถึงอินเดีย  ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง อาทิสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  โอมาน คูเวต อียิปต์ อิหร่าน และภูมิภาคแอฟริกาเหนือ ในประเทศโมร็อคโค ตูนีเซีย แอลจีเรีย ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวตลาดมุสลิมเป็นอย่างมาก

     แม้ว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคจะเป็นจุดหมายหลักของการท่องเที่ยวมุสลิม โดยมีอินโดนีเซียเป็นหลัก แต่ไทยยังคงมีโอกาสทางตลาดทัดเทียมกับประเทศคู่แข่ง เนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดมุสลิมเป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนของโรงแรมที่จะเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมโดยเฉพาะ ซึ่งกำหนดเปิดตัวในราวเดือนสิงหาคม 2558 ณ กรุงเทพฯ  รวมถึงร้านอาหารฮาลาลซึ่งมีให้บริการอย่างมีคุณภาพในเมืองหลักทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของไทย และการส่งเสริมอาหารล้านนาฮาลาลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เป็นต้น

      ททท. คาดว่าการจัดงาน “Muslim Friendly Destination” ครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในตลาดเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดคุณภาพระดับบน – ระดับกลาง ซึ่งเป็นกลุ่มครอบครัว และกลุ่มสตรีให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในการจัดอันดับ Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index 2015 ประเทศไทยติดอันดับที่ 2 (ในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม) ของประเทศยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวมุสลิมจากทั่วโลก 

แสดงผล 37 ครั้ง