ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดน่านมีขบวนแห่สรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์รอบเมืองน่าน และการประกวดนางสงกรานต์จังหวัดน่าน ที่วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

จังหวัดน่านจัดขบวนแห่สรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์รอบเมืองน่าน และการประกวดนางสงกรานต์จังหวัดน่าน ที่วัดสวนตาล อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

แสดงผล 897 ครั้ง