ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

บรรยากาศงานดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต๊งามตา

ภาพบรรยากาศงานดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต๊งามตา บ่ายวันที่ 13 เมษายน มีขบวนรถแกงคั่ว บนถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

แสดงผล 870 ครั้ง