ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. ชวนเที่ยวงาน ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” (The 233rd Year of Rattanakosin City under Royal Benevolence) ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2558 บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

ด้วยในวันที่ 21 เมษายน 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีฝังเสาหลักเมืองกรุงเทพฯ ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย ยืนยาวมาเป็นเวลา 233 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมกับกรุงเทพมหานคร
กรมศิลปากร และหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ “ใต้ร่มพระบารมี 233 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี และสร้างความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจของคนไทยในการสืบสารมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์

ภายในงานมีการจัดแสดง นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ ขบวนใต้ร่มพระบารมี 233 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ กิจกรรมทางศาสนา รถโรงหนังย้อนยุค ลานการละเล่นความสุขวิถีไทย การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม (CPOT) การประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์ การแสดงมหกรรมโขนชุดใหญ่ที่สุดในโลก การแสดงมหกรรมลีลาศคู่ลีลาศมากที่สุดในโลก และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โทร 0 2422 8883 - 5

แสดงผล 46 ครั้ง