ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ททท. จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “หลงรัก...วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ชิงรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนชาวไทยร่วมถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านเลนส์กล้องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ กับการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “หลงรัก...วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” หวังกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลงรัก...วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest”
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเดินทางท่องเที่ยวจริง เพื่อสัมผัสกับวิถีความเป็นไทยทั่วทุกภูมิภาค และบันทึกภาพเก็บไว้ในความทรงจำ พร้อมสามารถนำภาพดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวไทยต่อได้อีกทางหนึ่ง

ททท. ได้แบ่งการประกวดครั้งนี้ออกเป็น 4 ประเภทตามภูมิภาค ได้แก่ ประเภทวิถีไทยภาคเหนือ วิถีไทยภาคอีสาน วิถีไทยภาคกลางและภาคตะวันออก และวิถีไทยภาคใต้ โดยขอเชิญชวนชาวไทย ไม่จำกัดเพศและอายุ ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2558 โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสมาคมได้ที่ www.rpst.or.th/system/public เพื่อทำการ upload ภาพ หรือบรรจุไฟล์ภาพลงใน Flash Drive ส่งด้วยตัวเอง ณ สมาคมฯ ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน หรือทางไปรษณีย์ ระบุโครงการประกวดภาพถ่าย “หลงรัก...วิถีไทย : Discover Thainess Photo Contest” ตู้ ปณ 80 ปณศ.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (สิ้นสุดเวลา 18.00 น.)

ผู้ชนะเลิศของแต่ละประเภท จะได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี รางวัลรองชนะเลิศรับเงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และรางวัลชมเชยภูมิภาคละ 10 รางวัล ได้รับเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจาก ททท. โดยหลังจากตัดสินประกวดแล้ว ททท. จะนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดมาจัดนิทรรศการภาพถ่ายเผยแพร่ผลงาน และนำภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดมาใช้ประกอบการจัดทำเอกสารเผยแพร่ประเทศไทยต่อไป

ผู้สนใจสามารถดูกติกาในการส่งภาพเข้าประกวดและอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ ได้ที่ :www.tourismthailand.org/discoverthainessphotocontest ,Facebook Page : TAT Photograph Section ,www.rpst.or.th/tatphotocontest2015  หรือทางเฟสบุ๊ค www.facebook.com/RPSThailand

แสดงผล 74 ครั้ง