ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

จังหวัดระนองจัดงานเทศกาล “งานอาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2558 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และสปาของจังหวัดระนอง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

นายสุริยันต์  กาญจนศิลป์  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เปิดเผยว่า จังหวัดระนองจัดงานเทศกาล “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2558 ขึ้น  ในระหว่างวันที่ 22-30 มีนาคม 2558 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว และสปาของจังหวัดระนอง ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำแร่ และสปา ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย นวดแผนไทย สปาหน้า นิทรรศการเกี่ยวกับน้ำแร่ จากเจ้าเรือนสปา โรงพยาบาลระนอง และสปาของภาคเอกชน  การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำแร่ และผลิตภัณฑ์สุขภาพราคาพิเศษ นิทรรศการการท่องเที่ยว การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น และกิจกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้าน กิจกรรมวิถีชุมชน โดยจำลองวิถีชีวิตในจังหวัดระนอง แสดงให้เห็นถึงประเพณี และวัฒนธรรมชุมชนต่างๆ เช่น ชาวมุสลิม ชาวพม่า ชาวฮกเกี้ยน ชาวไหหลำ ชาวอีสาน ชาวเหนือ การแต่งกายชุดประจำจังหวัดระนอง วิถีพื้นบ้าน และวิถีชุมชน ได้แก่ การแสดงจากชุมชนพื้นเมืองระนอง   การทำอาหารพื้นเมืองระนอง เช่น ยาวเย ชุนเปี๊ยะ ซาลาเปาทับหลี งานหัตถกรรม นิทรรศการประกวดภาพถ่ายฉันตามหาเมืองระนอง ในหัวข้อวิถีไทยในระนอง และกิจกรรมที่น่าสนใจของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน กิจกรรมการแสดงบนเวที เช่น นาฏศิลป์พม่า มโนราห์ หนังตะลุง ระบำร่อนแร่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชาย-หญิง การแสดง Mini concert การประกวดธิดาน้ำแร่ระนอง นั่งรถไม้ชมเมือง ชมการแสดง แสง สี เสียง ณ พระที่นั่งรัตนรังสรรค์จำลอง

สำหรับกิจกรรมวันที่ 22 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันเปิดงานจะมีการปั่นจักรยานเที่ยวด้วยน่อง ท่องสองแผ่นดิน นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านกาชาด เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนอง ได้ร่วมทำบุญทำกุศลกับกาชาด พร้อมลุ้นโชครับรางวัล ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยสาธารณกุศลของจังหวัดระนองอีกด้วย.

แสดงผล 18 ครั้ง