ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานเกษตรสุรนารี’57

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครราชสีมา  ขอเชิญ ทุกท่านร่วมงานเกษตรสุรนารี ‘58 ระหว่างวันที่ 7 – 11 มกราคม 2558  ณ  ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   

นายสุหฤทธิ์  ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดงานเกษตรสุรนารี ประจำปี 2558  ในแนวคิด "ทำธุรกิจเกษตรอย่างไร...ให้ได้ชัยในอาเซียน" ระหว่างวันที่ 7 - 11 มกราคม 2558 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่ นิทรรศการการแสดงความก้าวหน้าและการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร นิทรรศการและการอบรมทางวิชาการ           เพื่อการฟื้นฟูเกษตรกร นิทรรศการพืชอาหาร มันยักษ์และสมุนไพรไปอาเซียน ไก่ไทย...ไก่อาเซียน การประกวดสัตว์และพืชผลต่างๆ  การสาธิตการเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม กิจกรรมเปิดบ้านฟาร์ม แหล่งเรียนรู้สำหรับเกษตรกร ชมทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ และพรรณพืชทางการเกษตรมากมาย พร้อมให้ผู้ร่วมงานร่วมชม ชิม ช็อป สินค้าทางการเกษตรและพืชผักปลอดภัย อันจะนำไปพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร สามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงไปยังสินค้าทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เป็นอย่างดี  และคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่สนใจ นักท่องเที่ยวและทุกภาคส่วนหน่วยงาน เดินทางเข้าชมงาน อีกทั้งยังจะสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมทางการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ได้อย่างน่าตื่นใจ...

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   สุรนารี โทร. 0 4422 4152-3  www.sut.ac.th หรือที่ ททท. สำนักงานนครราชสีมาโทร. 0 4421 3030,  0 4421 3666

แสดงผล 23 ครั้ง