ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย” ถึง 19 ธันวาคม 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขยายเวลาการรับสมัครผลงานส่งเข้าประกวด “รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558” (Thailand Tourism Awards 2015) เปิดโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการ หน่วยงาน หรือองค์กรที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัล ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557

การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 จัดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว สร้างโอกาสทางการตลาดให้อยู่เหนือคู่แข่งขัน ขยายฐานธุรกิจภายหลังการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยตามกำหนดการเดิม ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 185 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 32 ผลงาน  ประเภทรายการนำเที่ยว 21 ผลงาน  ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว 42 ผลงาน  ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 59 ผลงาน  และประเภทการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 31 ผลงาน

โดยผู้ได้รับรางวัลจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก ททท. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมและสื่อทุกประเภทของ ททท. ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมถึงได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในโครงการทัศนศึกษาของสื่อมวลชน และบริษัทนำเที่ยว มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว พร้อมทั้งได้รับตราสัญลักษณ์กินรี เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันถึงคุณภาพและการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัล อันมีผลต่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไข พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://tourismawards.tourismthailand.org หรือ รับใบสมัครได้ที่ ททท. สำนักงานใหญ่ และ ททท. สำนักงานภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ททท. โทร. 0 2250 5500 ต่อ 4470-72  โทรสาร 0 2250 5694  e-mail: tourismawards@tat.or.th

แสดงผล 374 ครั้ง