ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงาน “อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมงาน  "อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน" ในระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม  2557 ณ เทศบาลตำบลเวียงสา (ที่ว่าการอำเภอสา) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  (ททท.) สำนักงานแพร่  ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่  น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลเวียงสา ได้กำหนดจัดงาน  "อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน" ในระหว่างวันที่ 1 - 5  ธันวาคมของทุกปี ณ ที่ว่าการอำเภอสา  หรือสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสาในปัจจุบัน  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในคราวเสด็จเยือนจังหวัดน่าน  โดยได้เสด็จแวะเยี่ยมราษฎรที่มาเข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมี จากทั้งอำเภอสา  (ชื่อในขณะนั้น) อำเภอนาน้อย เมืองลี (อำเภอนาหมื่นในปัจจุบัน) ณ  บริเวณที่ว่าการอำเภอสา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2501  ซึ่งถือว่าเป็นรอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน  และยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมในงาน "อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน" ประกอบด้วย  การเยี่ยมชมอาคารที่ว่าการอำเภอสา   ซึ่งเป็นอาคารไม้พิพิธภัณฑ์ศิลปะล้านนาและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี   ปัจจุบันเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสา กิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ  การจัดนิทรรศการจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ   การประกวดตีกลองปูจา  การประกวดตีกลองล่องน่าน การประกวดโฟล์คซองบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์  การประกวดงานประดิษฐ์ของเด็กนักเรียน (พานพุ่ม กระทงกรวยดอกไม้  ธูปเทียนแพ บายศรีสู่ขวัญ) การประกวดการวาดภาพของเด็กนักเรียน  การประกวดภาพถ่าย การประกวดอ่านร้อยกรองทำนองเสนาะ  การประกวดแต่งบทร้อยกรอง การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การสาธิตการทำอาหาร -  ขนมของกลุ่มแม่บ้าน การประกวดงานฝีมือของกลุ่มแม่บ้าน (ต้นกลุ่ม ต้นดอก)  การประกวดแม่หญิงงามนุ่งซิ่นเมืองน่าน  การสาธิตการแกะสลักเรือจำลองเมืองน่านโดยช่างเมืองน่าน  การแสดงรำวงหมะเก่า การแสดงสินค้า OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และผลิตผลทางการเกษตร การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เปตอง วอลเลย์บอล  และไฮไลท์คือเย็นวันที่ 5 ธันวาคม 2557   จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  จุดประทีป โคมไฟ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะด้วย

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน  "อนุสรณ์รอยพระบาทแรกแห่งแผ่นดินน่าน" ในระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม  2557 ณ เทศบาลตำบลเวียงสา (ที่ว่าการอำเภอสา) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเวียงสา โทรศัพท์ 0  5478 1681 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทาง การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน  อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

แสดงผล 204 ครั้ง