ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ความสำเร็จของเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4

วันที่ 24 พฤศจิกายน2557นางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยได้แถลงถึงผลการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต ว่าเป็นที่น่ายินดีที่กองทัพนักกีฬาไทยสามารถแข่งขันได้รับชัยชนะเป็นเจ้าเหรียญทองอีกครั้งหนึ่ง  โดยทำได้ 56เหรียญทอง  37เหรียญเงิน และ 33 เหรียญทองแดงหลังจากที่ประเทศไทยเคยทำสำเร็จเป็นเจ้าเหรียญทองมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่ 2 ที่กรุงมัตกัต ประเทศโอมาน เมื่อปี 2010อย่างไรก็ตามความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงชัยชนะจากการแข่งขันเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการทั้งระบบในการเป็น “เจ้าภาพ”ที่เป็นความร่วมมือของทุกๆ ฝ่ายทั้งทางจังหวัดภูเก็ต สมาคมกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิกฯรวมถึงพี่น้องประชาชนทั้งชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงที่ร่วมกันเป็น “เจ้าบ้านที่ดี” ในการดูแลต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยมิตรภาพและรอยยิ้ม ซึ่งล้วนเป็นความประทับใจที่จะทำให้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้ง 43 ชาติได้บอกต่อความสวยงามของทะเลและชายหาดของภูเก็ตที่เป็นธรรมชาติอันชวนให้หลงใหลกับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงซึ่งในระยะยาวแล้วจะส่งผลดีเนื่องจากจะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยเพิ่มขึ้น

การจัดการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ในการจัดแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่บ่งบอกถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก  แม้จะได้รับคำชื่นชมจากหลายชาติว่าเราจัดงานออกมาได้ดีแต่ก็ต้องไม่ลืมในส่วนที่ยังบกพร่อง ซึ่งเราก็ต้องพัฒนาและแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่สุดทั้งด้านบุคลากรและเทคโนโลยี  การจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกให้ประสบความสำเร็จยอมรับว่าเป็นงานที่ยากแต่ก็จะพยายามผลักดันให้ประเทศไทยได้รับโอกาสเหล่านั้น เพราะกิจกรรมกีฬามีประโยชน์มากมายทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรักความสามัคคี กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพและการออกกำลังกายได้เป็นอย่างดี

แสดงผล 13 ครั้ง