ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เสด็จร่วมงาน WTM 2014 ประทานรางวัล

3 พฤศจิกายน เวลา 14.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงลอนดอน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเข้าร่วมงาน World Travel Market (WTM) 2014  จัดขึ้นที่  Excel Exhibition Centre โดยมีนายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร ททท. และคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ ณ คูหาประเทศไทย (หมายเลข AS400)

จากนั้น ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในงานพระราชทานรางวัล Thailand Green Excellence Awards UK ในการนี้นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการ ททท. กราบทูลถวายรายงานการจัดงานซึ่งในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันเพื่อมอบให้กับผู้มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนแนวคิด “Thailand Goes Green” ของ ททท. โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการโรงแรมและผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวคุณภาพที่นำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่มีแนวคิดสะท้อนถึงการอนุรักษ์และแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อทรัพยากรโลก  ซึ่งได้รับการตอบรับและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีผู้ได้รับรางวัล แบ่งเป็นสาขา Maritime, Nature and Heritage ได้แก่ SonevaKiri  สาขา Community Based Tourism ได้แก่ The Sarojin สาขา Volunterring ได้แก่ Andaman Discoveries และสาขา Animal Welfare ได้แก่ Soi Dog Foundation

 สำหรับคณะกรรมการตัดสินมาจากตัวแทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนในสหราชอาณาจักร  ได้แก่  Simon Pickup -ABTA, Sally Felton - The Travel Foundation, Mandy Nickerson - Consultant, Adrian Bridge - The Telegraph Media Group, Lyn Hughes - Wanderlust Travel Media)   การมอบรางวัล Thailand Green Excellence Awards  เป็นการตอกย้ำว่าหน่วยงานการท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างรับผิดชอบที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

แสดงผล 45 ครั้ง