ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคานประจำปี ๒๕๕๗

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษาและผาสาดลอยเคราะห์เมืองเชียงคาน ประจำปี ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๒-๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน และลานวัฒนธรรมวัดท่าคก

 นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า งานออกพรรษาเป็นประเพณีดั้งเดิมของเมืองเชียงคาน โดยพระยาศรีอรรคฮาด  นายอำเภอคนแรก ได้ริเริ่มให้ราษฎรแต่ละคุ้มวัดในเขตอำเภอเชียงคาน  ร่วมจัดทำปราสาทผึ้ง และแข่งขันเรือยาว นอกจากนี้ชาวเชียงคานยังทำผาสาดลอยเคราะห์ที่ทำจากหยวกกล้วยคล้ายกระทง ตกแต่งด้วยดอกผึ้ง เทียน ดอกไม้ ของคาว และของหวาน ลอยลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเสริมดวงชะตา  และระลึกถึงพระคุณแม่น้ำโขง (พระเมตตา) ถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ และนับว่ามีเพียงแห่งเดียวที่อำเภอเชียงคาน นักท่องเที่ยวจะได้   ชมวิถีประเพณีดั้งเดิมแห่งเมืองเชียงคาน ร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวกลางแม่น้ำ งดงามกับการไหลเรือไฟและผาสาดลอยเคราะห์สว่างไสวทั่วสายนทีโขง

  กิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง  การไหลเรือไฟ  ผาสาดลอยเคราะห์   มีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  มีขบวนของดีจากตำบลต่าง ๆ  จากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน  และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน

 นอกจากนั้น ททท. สำนักงานเลย  ได้จัดกิจกรรมผาสาดลอยเคราะห์  เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักที่    อ.เชียงคาน  ได้สัมผัสกับบรรยากาศของกิจกรรม การสาธิตทำผาสาด ได้ลิ้มลองอาหารพื้นบ้าน  และความสวยงามของวิถีประเพณีของชาวเชียงคาน  โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จะจัดขึ้น  ณ  วัดศรีคุนเมือง  ในวันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๗   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อำเภอเชียงคาน  โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๕๙๗  เทศบาลตำบลเชียงคาน  โทร. ๐ ๔๒ ๘๒๑๙๑๔  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒ / ๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕ / email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei 

แสดงผล 34 ครั้ง