ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดเลยแถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวปี ๒๕๕๗- ๒๕๕๘

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   กำหนดแผนการตลาดในด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลยในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๗  ซึ่งจะเริ่มในช่วงเดือนตุลาคม  ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘  ในการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ เนื่องจาก จ. เลย ได้รับให้เป็นจังหวัดเลย เป็น ๑ ใน ๑๐ จังหวัดที่ ททท.  เลือกจากทั่วประเทศ  ให้เป็น  “ เมืองต้องห้าม...พลาด”   โดยจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพื้นที่มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น จ. เลย ยังเป็นส่วนหนึ่งของการทำโฆษณา ของ ททท. ในเส้นทางท่องเที่ยวดอกไม้  Dream Destination “กาลครั้งนั้น...ความฝันผลิบาน”ได้แก่ เส้นทางเทศกาลต้นคริสต์มาส อ.ภูเรือ เดือนพฤศจิกายนและเทศกาลดอกนางพญาเสือโคร่ง (ดอกซากุระเมืองไทย)  ที่ภูลมโล อ.ด่านซ้าย      เดือนธันวาคม   

กิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีอีกมากมายหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเป็นที่สุดของ จ. เลย เช่น การจัดงานเทศกาลขึ้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึง  เดือนตุลาคม ซึ่งถือว่า “ครั้งหนึ่งในชีวิต ... เราคือผู้พิชิตภูกระดึง” การจัดงานเทศกาลไม้ดอกเมืองหนาว โดยเฉพาะงานเทศกาลต้นคริสต์มาส งานเทศกาลดนตรีในพื้นที่ อ.เชียงคาน และ อ.เมืองเลย   และยังมีกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ ในเส้นทางของความหนาวเย็น ที่ ททท. ได้กำหนดให้ จ.เลย  เป็นเมืองแห่ง “เย็นสุด ....สุขที่เลย”

จ.เลย  จะมีสินค้าทางการท่องเที่ยวมากมาย แต่แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงก็ไม่ได้หายไปจากจุดหมายปลายทางของผู้ที่จะพิชิตความแข็งแรง  ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗      จ.เลย โดยอำเภอภูกระดึง  ททท. สำนักงานเลย และอุทยานแห่งชาติ จะจัดกิจกรรมเปิดเทศกาลขึ้นภูกระดึง   ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเต็มที่ ความปลอดภัย  การดูแลนักท่องเที่ยวขึ้นภูกระดึง และ ของที่ระลึกมอบรางวัลสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นยอดภูกระดึง ๑ - ๑๐ ท่านแรก จะได้รับห้องพักในพื้นที่จังหวัดเลย (หลังจากการขึ้นภูกระดึงแล้ว ๑ คืน พัก ๒ ท่าน พร้อมอาหารเช้า)  พร้อมเสื้อและของรางวัล ส่วนผู้ที่ขึ้น ๑๑-๑๐๐ คน จะได้รับเสื้อยืด   “ครั้งหนึ่งในชีวิต  เราคือผู้พิชิตภูกระดึง”  ท่านละ ๑ ตัว     

สำหรับในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  ททท. สำนักงานเลย  คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ หรือจากปีที่ผ่านมาปี ๒๕๕๖ มีรายได้เข้าจังหวัดเลย ประมาณ ๒,๘๘๐  ล้านบาท ปี ๒๕๕๗  –  ๒๕๕๘ ไม่น้อยกว่าประมาณ ๓,๕๐๐ ล้านบาท

ซึ่งปีนี้  ททท.  จะมีแผนการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ให้เดินทางมาเที่ยวที่ จ.เลย ให้เพิ่มมากขึ้น  เพราะ จ.เลย  มีความเป็นที่สุดมากมาย  โดย ททท.ใช้ข้อความประชาสัมพันธ์  “เย็นสุด...สุขที่เลย” ให้สมกับที่เป็นเมืองแห่งที่สุดของแหล่งท่องเที่ยว และงานประเพณีวัฒนธรรมซึ่งกิจกรรมประเพณีหลายอย่างจะมีที่ใน จ.เลย เพียงแห่งเดียวในโลก  และ จ.เลย พร้อมแล้วที่จะให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสตลอดทั้งปีสมกับสโลแกนที่ว่า   “เที่ยวเลย  เที่ยวได้ทั้งปี”

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย   

แสดงผล 59 ครั้ง