ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำทีม ททท. และภาคเอกชนไทย เร่งฟื้นความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ในงาน JATA Tourism Expo Japan 2014 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ททท. นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo Japan 2014  ระหว่างวันที่   24 – 28 กันยายน นี้  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการท่องเที่ยวไทย และฟื้นตลาดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

งาน JATA Travel Fair เป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวญี่ปุ่น (Japan Association of Travel Agents: JATA) เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ รวมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศไว้ด้วยกัน ภายใต้ชื่อ “JATA Tourism Expo Japan 2014” งานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงานกว่า 150 ประเทศ รวมกว่า 1,000 คูหา

สำหรับปีนี้ ททท. ได้จัดเช่าพื้นที่ 90 ตารางเมตร เพื่อตกแต่งคูหาประเทศไทย เป็นสถานที่เจรจาธุรกิจ พร้อมนำผู้ประกอบการไทย 8 ราย เข้าร่วมกิจกรรม Business Meeting เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น และ ททท. ยังได้จัดงาน Amazing Thai Night โดยได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานทางการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนสื่อมวลชนจำนวน 160 ราย  

ในโอกาสนี้  ททท. ได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เข้าร่วมงานครั้งนี้  เพื่อเข้าพบผู้แทนภาคธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำของญี่ปุ่น  และร่วมชี้แจงสถานการณ์ในประเทศไทยให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและสื่อมวลชนญี่ปุ่นได้รับทราบข้อมูล เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวได้รับทราบต่อไป  

การเข้าร่วมงาน JATA Tourism Expo Japan 2014 ของประเทศไทยในครั้งนี้  จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย กระตุ้นการซื้อขายทางการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชนไทยและผู้ซื้อในตลาดญี่ปุ่น ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์เชิงบวกและสินค้าท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นสนใจกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้ง

ทั้งนี้  ภาพรวมนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางมายังประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2557 มีจำนวน 807,909 คน คิดเป็นอัตราลดงร้อยละ 20  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556

แสดงผล 14 ครั้ง