ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. โหมรุกตลาดใกล้บ้านต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เตรียมเชิญผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนไทยไปเข้าร่วมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นในงาน JATA Tourism Expo  Japan 2014 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ เพื่อขยายฐานตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแสหลัก (Mainstream) ของญี่ปุ่น และกระตุ้นความต้องการให้ชาวญี่ปุ่น เดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยหลังสถานการณ์ภายในประเทศเริ่มคลี่คลาย และจำนวนนักท่องเที่ยวมีการปรับตัวดีขึ้น

จากที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินทางออกนอกประเทศน้อยลง  เนื่องจากหลายปัจจัย ทั้งปัญหาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นที่หดตัว การปรับขึ้นภาษีผู้บริโภคของรัฐบาลญี่ปุ่นก่อให้เกิดการชะงักงันในการเดินทาง  กรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะระหว่างเกาหลีใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้หลายประเทศในเอเชียต่างได้รับผลจากการชะลอตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน

แต่หลังจากนี้ สถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวตลาดญี่ปุ่นคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น จากการรายงานของบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ในญี่ปุ่นพบว่า ช่วงการเริ่มต้นของการปิดเรียนภาคฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเริ่มมีการจองผ่านบริษัทนำเที่ยวบ้างแล้ว  รวมถึงจำนวนการจองเที่ยวบินของสายการบินต่างๆ ที่เดินทางมาประเทศไทยมีอัตราส่วนการจองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของธนาคารกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น ที่เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเติบโตดีขึ้นตามเป้าหมายและความต้องการใช้จ่ายก็จะมีมากขึ้น จึงคาดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจากตลาดญี่ปุ่นในช่วงปลายปี 2557 จะมีแนวโน้มดีขึ้น  

ดังนั้นจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการสร้างการรับรู้ประเทศไทยเป็นอันดับแรก ตามแผนงานประจำปีในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพภายในงาน JATA Tourism Expo Japan วันที่ 25 – 28 กันยายน 2557 ณ Tokyo Big Sight กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นเวทีที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของแต่ละประเทศเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี มากกว่า 150 ประเทศ ในโอกาสนี้ ททท. จะจัดงาน Amazing Thai Night เพื่อบอกเล่าสถานการณ์ที่ไทยได้จัดตั้งรัฐบาล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่โดดเด่นของไทยที่พร้อมต้อนรับท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังใกล้เข้ามา  

แสดงผล 16 ครั้ง