ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ย้ำนักท่องเที่ยวเริ่มคลายความกังวลลง และเพิ่มความเชื่อมั่นเที่ยวไทย ผ่านโครงการประกันภัย

ความคืบหน้าที่ผ่านมา 1 เดือน หลังจากภาครัฐ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ร่วมกับคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมการประกันภัยเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการเดินทางมายังประเทศไทย และเพื่อให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ในประเทศไทยสามารถนำเสนอความคุ้มครองแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้ชื่อแคมเปญ “Thailand Travel Shield”   โดยมีตัวแทน 4 บริษัทประกันภัยภาคเอกชนของไทย  ได้แก่  เมืองไทยประกันภัย  สยาม ซิตี้ ประกันภัย  เจ้าพระยาประกันภัย  และกรุงไทยพานิชประกันภัย  เข้าร่วมนำเสนอแผนความคุ้มครอง

โครงการนี้ จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นและฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวให้กลับมาเร็วและตอบสนองแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของไทย ที่สะท้อนผ่านความสุขในชีวิตประจำวันของคนไทย   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยสร้างความอุ่นใจและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับมาเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกแผนเดินทางและชำระเบี้ยประกันภัยตามแผนความคุ้มครอง เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 650 บาท - 12,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครองระหว่างพำนักในไทย มีให้เลือกตั้งแต่ 1 สัปดาห์ ถึง 1 ปี เงินคุ้มครอง 1 - 2   ล้านบาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

ขณะนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนักท่องเที่ยวดังกล่าว เริ่มมีการเสนอขายทางออนไลน์ และเป็นที่ได้รับความสนใจของนักท่องเที่ยวแล้วในบางตลาดโดยเฉพาะตลาดระยะไกล เช่น อิตาลี ออสเตรเลีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ นอร์เวย์  เยอรมนี คานาดา ฯลฯ

นักท่องเที่ยวที่สนใจซื้อประกันภัยการเดินทางดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/thailandtravelshield   

 

แสดงผล 63 ครั้ง