ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัด “มหกรรมเที่ยวไทย 5 ภาค@ระยอง” กระตุ้นการเดินทางเชื่อมโยง กระจายรายได้สู่ 5 ภูมิภาค

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมเที่ยวไทย 5 ภาค@ระยอง” เมื่อวันที่ 22 - 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเพิ่มขึ้นและเป็นการกระจายรายได้สู่ 5 ภูมิภาค โดยได้นำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวจาก 4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) จำนวน 44 หน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม Pre Tour ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เส้นทางในพื้นที่จังหวัดระยอง และในวันเดียวกันมีกิจกรรม Trade Meet ซึ่งมีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวจาก 5 ภูมิภาค เป็นผู้ขาย รวมทั้งหมด 100 หน่วยงาน และ มีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวจาก 4 ภูมิภาค (เหนือ กลาง อีสาน ใต้) และโรงงานอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชนจากภาคตะวันออก เป็นผู้ซื้อ รวมทั้งหมด 80 หน่วยงาน

ต่อมาในวันที่ 23 สิงหาคม 2557  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Consumer Fair โดยคัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและนำเที่ยวได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายจาก 5 ภาค รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและสินค้า OTOP ที่มีศักยภาพ จำนวน 80 หน่วยงาน มาร่วมออกบูธในการขาย พร้อมทั้งเชิญพันธมิตร 5 หน่วยงาน เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ นครชัยแอร์ ไปรษณีย์ไทย และการกีฬาแห่งประเทศไทย

ททท. ได้พิจารณาเลือกพื้นที่จังหวัดระยองในการจัดงานครั้งนี้ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภาคอุตสาหกรรมที่มีโรงงานนิคมอุตสาหกรรมมากกว่า 1,000 แห่ง รวมถึงประชาชน และภาครัฐและเอกชน ที่มีกำลังซื้อสูง สามารถซื้อขายสินค้าได้ ทำให้เกิดการหมุนเวียนและกระจายรายได้ในท้องถิ่น รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรและเครือข่ายภาคีในภาคธุรกิจท่องเที่ยว อันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศด้วย

แสดงผล 206 ครั้ง