ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอื่นๆ

ททท. จัดเวทีประชุมในพื้นที่หัวหิน – ชะอำ หาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวรองรับตลาดจีน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่หัวหิน – ชะอำ อาทิ ประชาสัมพันธ์จังหวัด  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  ตำรวจท่องเที่ยว  สโมสรโรตารี่  สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ฯลฯ รวมกว่า 30 หน่วยงาน ร่วมประชุมหารือเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวไทย - จีน เพื่อรองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนในทิศทางที่เหมาะสม  โดยมีกงสุลใหญ่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย (นายจู เว่ย ตง) ร่วมให้ข้อคิดเห็นเพื่อนำมาประกอบในการกำหนดแนวทางดำเนินงานดังกล่าว  ซึ่งที่ผ่านมา สถานทูตจีนฯ  ททท.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ตำรวจท่องเที่ยว  สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน ได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจีนเป็นอย่างดีเสมอมา    

ข้อสรุปจากการหารือ ได้มีการเสนอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวจีน เช่น ให้มีการจัดทำป้ายภาษาจีน เช่น ข้อควรระวัง ข้อห้าม ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนนักท่องเที่ยว เป็นภาษาจีน ตามสถานที่ท่องเที่ยว ชายหาด โรงแรม ที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนเกิดความรู้สึกดี เพิ่มความมั่นใจ และสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  การกำหนดราคาอาหารที่มีมาตรฐานชัดเจน  การจัดทำคู่มือต้อนรับเป็นภาษาจีน  การจัดอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว ที่สื่อสารภาษาจีนคอยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน  เป็นต้น 

ทั้งนี้ สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบัน เป็นตลาดหลักสำคัญของไทยและมีขนาดใหญ่ จากสถิติปี 2556  มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวจำนวน  4,637,335 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 66.40 และในช่วง   6 เดือนแรกของปีนี้ มีจำนวน 1,877,966 คน (ลดลงร้อยละ 20) แต่ยังครองส่วนแบ่งตลาดถึง 16% มากเป็นอันดับหนึ่ง  ประกอบกับขณะนี้ไทยมีมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา ให้แก่นักท่องเที่ยวจีนและไต้หวันเป็นการชั่วคราว 3 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม – 8 พฤศจิกายน 2557  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่ไฮซีซั่นของไทย

ภาพรวมของสถานการณ์ตลาดจีนยังคงมีปัจจัยบวกหลายเรื่องที่ทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาสูงขึ้น ทั้งจากเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว  ทำให้นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ ควบคู่กับการทำการตลาดของ ททท. ในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เช่น การส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่มนักเรียน-นักศึกษา ในช่วงปิดภาคเรียน Holiday School  การจัดกิจกรรม White Honeymoon Beach Party เพื่อกระตุ้นตลาดกลุ่มฮันนีมูน ผลจากโครงการ Thailand Best Friend Forever เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา  โดยมีผู้ประกอบการและสื่อมวลชนจากประเทศจีนและไต้หวันจำนวน 200 รายเดินทางมาร่วมงาน และส่วนหนึ่งได้เลือกสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อนำข้อมูลกลับไปประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  การจัดงาน China Golf Common Project โดยมีนักกอล์ฟจากประเทศจีนกว่า 200 คน เดินทางมาที่หัวหินและ ททท. ยังร่วมกับสายการบินเคนย่าแอร์ไลน์จัด New Product Launch เสนอขายแก่บริษัทนำเที่ยวในฮ่องกง ในโอกาสเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทาง ฮ่องกง – กรุงเทพฯ โดยใช้เครื่อง Dreamliner 787 สามารถจุผู้โดยสารได้มากกว่า 380 คน/เที่ยว เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2557  กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ถือว่าช่วยประชาสัมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นของตลาดจีนรวมถึงตัวเลขนักท่องเที่ยวไต้หวันและฮ่องกงต่างเริ่มปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน

แสดงผล 317 ครั้ง