ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ชมรมที่พักจังหวัดน่าน เสนอโปรโมชั่นนุ่งผ้าเมืองน่าน รับส่วนลดราคาพิเศษ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ และชมรมที่พักจังหวัดน่าน  ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงฤดูฝน  ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าเมืองน่านเพื่อรับส่วนลดค่าห้องพักราคาพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมในจังหวัดน่านที่เข้าร่วมโครงการ

 นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ชมรมที่พักจังหวัดน่าน  จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ททท.สำนักงานแพร่ และผู้ประกอบการด้านที่พักของจังหวัดน่าน    โดยมีสมาชิก ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านที่พักในจังหวัดน่าน ประมาณ 50 แห่ง     ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายที่พักในจังหวัดน่าน   และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการที่พัก   รวมถึงเพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการที่พักจังหวัดน่านให้ได้มาตรฐาน  และร่วมมือส่งเสริมเผยแพร่การท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน   ปัจจุบัน ในจังหวัดน่าน มีที่พักที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 150 แห่ง มีห้องพักรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 2,400 ห้อง  

และในช่วงฤดูฝนที่กำลังมาเยือนนี้   ชมรมที่พักจังหวัดน่าน  ก็ได้ร่วมกับ ททท.สำนักงานแพร่    จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการนุ่งผ้าพื้นเมืองน่านมากขึ้น  อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยว  และเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจังหวัดน่านมากขึ้น จัดโปรโมชั่น “นุ่งผ้าเมืองน่าน รับส่วนลดราคาห้องพัก 5%”        โปรโมชั่นนุ่งผ้าเมืองน่านรับส่วนลดราคาห้องพัก 5% นี้  จะลดราคาห้องพัก 5% ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการที่พักที่เข้าร่วมโครงการ   แล้วแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองน่านในวันที่เช็คเอาท์                สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการมีทั้งหมด 11 แห่ง ได้แก่ โรงแรมเทวราช  โรงแรมน่านบูติก โรงแรมน่านตรึงใจบูทีค โรงแรมศศิดารารีสอร์ท โรมแรมอภิรตารีสอร์ท โรงแรมบ้านน่าน โรงแรมมีมีอาร์ เฮือนข่วงเมืองน่าน โรงแรมคุ้มเมืองมินทร์ เฮือนไม้งามรีสอร์ท        และเฮือนกำกิ๋น

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงฤดูฝน  ร่วมกิจกรรมนุ่งผ้าเมืองน่านเพื่อรับส่วนลดค่าห้องพักราคาพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมในจังหวัดน่านที่เข้าร่วมโครงการ    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยว  ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทรศัพท์ 0 5452 1127

แสดงผล 23 ครั้ง