ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

งานเทศกาล เที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2557

จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตรงข้ามตลาดลานค้าชุมชนบ้านห้วยเดื่อ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า จังหวัดหนองบัวลำภูมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย อาทิ วัดถ้ำกลองเพลของหลวงปู่ขาว อนาลโย พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี ไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวได้ ภูพานน้อย ปโมทิตเจดีย์ ฯลฯ นอกจากนี้ในช่วงเดือนสิงหาคม มีเทศกาลที่สำคัญคือ เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีไหว้หลวงปู่ขาว และกิจกรรมไหว้พระตลอดเส้นทางบริเวณวัดถ้ำกลองเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ขบวนแห่เทศกาลเที่ยวหอยหิน กินลำไย ไหว้หลวงปู่ขาว กิจกรรม 20 บาท อิ่มปากอิ่มใจ ประกวดลำไยพันธุ์ดี แข่งขันกินลำไย การประกวดมิสฟอสซิล การประกวดเต้นแอโรบิก การแสดงพื้นบ้านของผู้สูงอายุ และเยาวชน

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  โทร. ๐ ๔๒๐๐ ๐๐๔๘ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร.  ๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter:@tatloei

แสดงผล 60 ครั้ง