ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” ประจำปี 2557

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” ขึ้นในวันที่ 4-8 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร และบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดสมุทรสาคร อาจกล่าวได้ว่าชาวสมุทรสาครทุกคนต้องมากราบไหว้สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ทั้งชาวไทย ชาวจีน ผู้คนจากหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะชาวประมงก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งมักขอพรบนบานให้มีความสุขความเจริญ และเดินทางปลอดภัยทุกครั้งไป ด้วยความเคารพและความศรัทธาอันใหญ่ยิ่ง  จึงได้เกิดงาน    “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2508 เป็นต้นมา  ในปีนี้พิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ จะมีขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น. ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน โดยจะอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ประทับเกี้ยว พร้อมอัญเชิญประทับในเรือประมงแห่ไปทางน้ำ ข้ามแม่น้ำท่าจีนและแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ทั้งฝั่งท่าฉลอมและมหาชัย รวมทั้งมีการตั้งโต๊ะบูชาเพื่อทำพิธีเปลี่ยนธูปตลอดเส้นทางขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขบวนแห่ทางบกประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวนมาก โดยในปีนี้แต่ละหน่วยงานจะตกแต่งขบวนเข้าร่วม “ประกวดขบวนแห่” ที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งจะสร้างสีสันให้เป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางน้ำและทางบก ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย สำหรับวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2557 ในเวลา 10.00 น. จะมีพิธีไหว้วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองฯ พร้อมการผัดหมี่สิริมหามงคลแจกฟรีให้กับผู้ร่วมงานทุกท่านด้วย ภายในงานยังมีการแสดงมหรสพต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี งิ้ว ลิเก ตลกและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ชมฟรีตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน

 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร โทร. 0 3442 5150 หรือ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1208 , 0 3441 3853 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8  E-mail : tatsmsk@tat.or.th                 

แสดงผล 23 ครั้ง