ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท.นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา พุทธบารมี” ประจำปี ๒๕๕๗ และชมนิทรรศการ “มิติแห่งภพภูมิ ชีวิตหลังความตาย

คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา  กองทัพภาคที่ ๒ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา บริษัท เดอะมอลล์   ราชสีมา จำกัด  และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “วิสาขบูชา  พุทธบารมี”  ประจำปี ๒๕๕๗   ในระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ  ห้องเอ็มซีซีฮอลล์  ชั้น ๓  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบไป สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และชมนิทรรศการ “มิติแห่งภพภูมิ  ชีวิตหลังความตาย”

สำหรับกิจกรรมธรรมที่จัดขึ้นตลอดกว่า ๓๐ วันนี้ ประกอบไปด้วย สักการเวียนเทียนบูชาพระบรมสารีริกธาตุ  ร่วมสร้างทานบารมี กิจกรรมสุขใจได้บุญ อาทิ ปิดทองพระพุทธบาท ๔ รอย ปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ๙ วัด ๙ องค์ การนั่งสมาธิ เป็นต้น  ชมนิทรรศการ สังสารวัฏ “มิติแห่งภพภูมิ  ชีวิตหลังความตาย” ที่นำเสนอแบบสุดพิเศษกับ 3 D Mapping Projection  ร่วมสะสมบุญบารมีกับกิจกรรมบุญ “พิธีกวนข้าวมธุปายาส”(วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๙ น.) และพิธีตักบาตรข้าวมธุปายาส”(วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗.) เจริญสติและเดินจงกรม ทุกวัน        เวลา ๑๘.๐๐ น.  และอีกหลากกิจกรรมบุญอันเป็นกุศล  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายเลขานุการ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โทรศัพท์  ๐ ๔๔๒๓ ๑๐๐๐, ๐ ๔๔๒๓ ๑๔๙๓ www.themallkorat.com  www.facebook.com/Wisakhakorat

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา   ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗

แสดงผล 6 ครั้ง