ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร และการเฉลิมฉลอง 500 ปี การประดิษฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรและการเฉลิมฉลอง 500 ปี การประดิษฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

กิจกรรมเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรและการเฉลิมฉลอง 500 ปี การประดิษฐานพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อ
การท่องเที่ยว (สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้เป็นเมืองที่มีชีวิต เชื่อมโยงระบบขนส่ง พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และลดการใช้พลังงาน โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในหมู่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้มากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติสาสตร์ของชาติให้เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น กรมศิลปากรจึงได้จัดกิจกรรมการเปิดนิทรรศการถาวรฯ ขึ้นตลอดทั้ง 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2557 โดยจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่าง ๆ ดังนี้ นิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร นิทรรศการพระอิศวรเมืองกำแพงเพชร นิทรรศการศิลปะจากซากปรักหักพัง รวมทั้ง กิจกรรมทางวัฒนธรรมมากมาย อาทิ การแสดงโขนกรมศิลปากร การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ การแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม “เล่าเรื่อง เมืองกำแพงเพชร” การจัดแสดงสาธิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบการต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรม การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และโอท็อปวัฒนธรรม ตลาดย้อนยุค การประกวดพระเครื่องเมืองกำแพงเพชร การจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชา และเชิญร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 13 พฤษภาคม ศกนี้

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทางวิชาการโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงาน ได้แก่ การเสวนา เรื่อง “พระอิศวรเมืองกำแพงเพชร กับหลักเมืองกำแพงเพชร” และ “ศิลปะจากซากปรักหักพังในอุทยานประวัติศาสตร์มรดกโลกในจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร” และการปาฐกถาเรื่อง “การขยายพรมแดนในประวัติศาสตร์ไทยสมัยก่อนสุโขทัยและสมัยสุโขทัย”

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย โทร. 0 5569 7364

แสดงผล 13 ครั้ง