ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

จังหวัดเลยเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวฤดูร้อน “ร้อนนี้...ที่เมืองเลย”

จังหวัดเลยเปิดกิจกรรมท่องเที่ยวฤดูร้อน  “ร้อนนี้...ที่เมืองเลย”

 

จังหวัดเลย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัส  กิจกรรมท่องเที่ยวฤดูร้อน “ร้อนนี้...ที่เมืองเลย”

นางสาวยุพา  ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2557 มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมประเพณี ได้แก่

  1. ชุ่มฉ่ำสายน้ำกับงานประเพณีสงกรานต์เชียงคาน (13-15 เมษายน 2557) 
  2. แสงสว่างแห่งศรัทธาในงานประเพณีสงกรานต์และงานแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา (14 เมษายน 2557) ของอำเภอนาแห้ว
  3. อิ่มบุญกับการสรงน้ำพระบนยอดภูกระดึง และภูเรือ (ภูเรือ:15 เมษายน 2557/ภูกระดึง:18-19 เมษายน 2557)
  4. สืบสานวัฒนธรรมกับงานตุ้มโฮมไทดำ (6 เมษายน 2557)
  5. ร่วมล้างพระธาตุในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก (10-13 พฤษภาคม 2557) ตระการตากับกองทัพผีฯ  ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน (27-29 มิถุนายน 2557) ของอำเภอด่านซ้าย
  6. สนุกสนานกับงานประเพณีผีขนน้ำบ้านนาซ่าว (14-16 พฤษภาคม 2557) ของอำเภอเชียงคาน
  7. ชื่นชมธรรมชาติสวยงาม “กุหลาบพันปีสีขาว และกล้วยไม้นานาพันธุ์หายาก” ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ของอำเภอภูเรือ และภูเขาหินปูน ของสวนหินผางาม ของอำเภอหนองหิน

โดย  ททท. สำนักงานเลย  ได้คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวมาท่องเที่ยวในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้ และมีรายได้กระจายในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 20 ของปีที่ผ่านมา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย  โทร. 0 4281 2812/811405 /email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei Twitter: @tatloei 

แสดงผล 5 ครั้ง