ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

“ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง”

 

อำภอเชียงคาน ร่วมกับเทศบาลตำบลเชียงคาน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญท่านร่วม “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง” ในวันที่ ๑๒-๑๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ถนนชายโขงบริเวณลานวัฒนธรรม และสวนสุขภาพเทศบาลตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเลย กล่าวว่า เชียงคานมีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของล้านช้างที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้  โดยเฉพาะถนนสายวัฒนธรรม (ถนนชายโขง) ที่มีความสวยงามและมีเสน่ห์แบบดั้งเดิม กิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยว อาทิ การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมขบวนรถแห่พระพุทธรูปและเทพีสงกรานต์ ของชุมชนคุ้มวัดต่าง ๆ และสถานศึกษา ร่วมเล่นน้ำและชื่นฉ่ำกับเทศกาลสงกรานต์ที่ถนนทุกสายของเชียงคาน

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเชียงคาน โทร. ๐ ๔๒๘๒ ๑๙๑๔/ ๘๒๒ ๒๘๘ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร.๐ ๔๒๘๑ ๒๘๑๒/๐ ๔๒๘๑ ๑๔๐๕/email: tatloei@tat.or.th/www.facebook.com/tatloei / www.twitter.com/tatloei

แสดงผล 22 ครั้ง