ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเทศกาล

ททท. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 54 ปี ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

          เช้าวันนี้ (18 มี.ค. 57) ณ  อาคารสำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการ ททท. พร้อมด้วยผู้บริหาร ททท. ให้การต้อนรับแขกผู้มีมีเกียรติ ตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้แทนสมาคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กว่า 40 หน่วยงาน ตลอดจนสื่อมวลชน ซึ่งร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 54 ปี ททท. โดยมีกิจกรรมหลัก คือ พิธีทางศาสนา พิธีสักการะรูปเหมือนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี 30 ปี และ 35 ปี ตามลำดับ

         ทั้งนี้ ททท. หรือชื่อเดิมเมื่อแรกก่อตั้ง คือ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2503 โดยจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ดำริที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศอย่างจริงจัง จึงประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดแบ่งส่วนราชการ จัดตั้งสำนักงาน อ.ส.ท. ก่อนที่จะมาปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมขึ้นใหม่ โดยออกพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผ่านการพิจารณาประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 96 ตอนที่ 72 จัดตั้ง "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2522

ตลอดระยะเวลา 54 ปี ททท. มีแคมเปญส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมาแล้วกว่า 20 แคมเปญสำคัญ อาทิ Amazing Thailand  Unseen Thailand เที่ยวไทยไปได้ทุกเดือน สร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเป็นอย่างมาก สร้างรายได้หลักและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในแต่ละปีเป็นมูลค่าหลายล้านล้านบาท โดยเป็นส่วนสำคัญที่ทำรายได้ช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติด้านเศรษฐกิจได้หลายครั้ง

 

โดยวิสัยทัศน์ของ นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการ ททท. คนปัจจุบัน คือ “ท่องเที่ยวเพื่อทุกคน...ของทุกคน” ซึ่งหมายถึงการผลักดันให้ทุกภาคีด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับนานาชาติและในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นชุมชนภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงองค์กรระหว่างประเทศ ได้ผสานความร่วมมือกันอย่างเป็นองค์รวมในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวไทยอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวของไทยให้มีความยั่งยืน เน้นการเติบโตที่ต่อเนื่องและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง

แสดงผล 24 ครั้ง